Kennisbijeenkomst ‘De gemeente aan zet?’

Gemeenten lijken moeilijk vat te krijgen op ontwikkelingen in stationsgebieden en andere spoorse projecten binnen de gemeentegrenzen. Terwijl zij vaak zelf de grote financiers zijn. Movares organiseert in samenwerking met een aantal gemeenten, die recentelijk met succes de regie hebben gevoerd over hun eigen (stations)gebied, een reeks minisymposia rond dit thema.

Op donderdag 18 september vindt van 14:30 – 17:30 uur de derde kennisbijeenkomst plaats in Groningen. Aan de hand van de bouw van station Europapark wordt er tijdens de bijeenkomst ingegaan op de succesfactoren bij de ontwikkeling van regionale stationsknooppunten. U leert welke mogelijkheden u als gemeente heeft om daarbij een regierol op te pakken. Ook worden twee belangrijke ontwikkelingen die voor een proactieve gemeente van belang zijn, het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen en de TunnelAlliantie) besproken. U wordt bijgepraat over de procesgang en de kansen die deze ontwikkelingen u als gemeente en provincie bieden.

Kijk hier voor meer informatie over de kennisbijeenkomst.

Voor aanmelding van deze kennisbijeenkomst of vragen over het programma kunt u contact opnemen met Nicoline Haase, 06-13922713.

Zie ook: Gemeente aan zet