Kennisbijeenkomst ‘De gemeente aan zet’

Gemeenten lijken moeilijk vat te krijgen op ontwikkelingen in stationsgebieden en andere spoorse projecten binnen de gemeentegrenzen. Terwijl zij vaak zelf de grote financiers zijn. Movares organiseert in samenwerking met een aantal gemeenten die recentelijk met succes de regie hebben gevoerd over hun eigen (stations)gebied, een reeks minisymposia rond dit thema.

Gemeente aan zet – minisymposia
Met behulp van interessante en aansprekende praktijkvoorbeelden, zoals bijvoorbeeld station Ede, station Groningen Europapark en station Helmond, wordt tijdens deze reeks bijeenkomsten de succesfactoren bij de ontwikkeling van regionale stationsknooppunten belicht. Ook worden de mogelijkheden die gemeentes hebben om bij deze ontwikkelingen de regie in handen te nemen naar voren gebracht.

Donderdag 23 april 2015 vond de kennisbijeenkomst plaats in de Reehorst te Ede. Aan de hand van een kort bezoek aan station Ede met aansluitend een kennisbijeenkomst in de nabijgelegen Reehorst te Ede. Tijdens deze (gratis) bijeenkomst werd ingegaan op de succesfactoren bij de ontwikkeling van regionale stationsknooppunten. Duidelijk werd welke mogelijkheden u als gemeente heeft om daarbij een regierol op te pakken. Ook werden twee belangrijke ontwikkelingen die voor een proactieve gemeente van belang zijn, het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen en de TunnelAlliantie) besproken. U werd bijgepraat over de procesgang en de kansen die deze ontwikkelingen u als gemeente en provincie bieden.
De presentaties van de inleiders kunt u hieronder downloaden.
Kennisbijeenkomst Movares_Gemeente aan Zet_Arjen v Essen_Movares.pdf
Kennisbijeenkomst Movares_Gemeente aan Zet_Erik Landman_Soest.pdf
Kennisbijeenkomst Movares_Gemeente aan Zet_Erik Landman_Soest.pdf

Voor meer informatie over deze kennisbijeenkomst kunt u contact opnemen met Rob van Appel, regiomanager Movares (06-2278 7472).

De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat gemeenten een regierol op zich nemen in de ontwikkeling van een station. Logisch!  Elk station vormt een essentiële schakel in het stedelijk weefsel en is vaak katalysator in de ontwikkeling van een gebied. Mits het station een geslaagde kwaliteit biedt voor het gebied en haar gebruikers, maar natuurlijk ook voor de reiziger.

Tijdens deze regionale kennisbijeenkomsten gaan wij in op de succesfactoren bij de ontwikkeling van regionale stationsknooppunten, en hoe de gemeente daarin een regierol kan vervullen. Er zijn twee recente ontwikkelingen die voor een proactieve gemeente van belang zijn: het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van het Ministerie van IenM en de Tunnelalliantie van ProRail , waarbij een aannemersconsortium de detailengineering en de aanleg van onderdoorgangen verzorgt. We praten u bij over de procesgang en de kansen voor u als gemeente en provincie.

Wij zien uit naar uw komst!