Kees Peters beschrijft meer dan 175 jaar spoorweggeschiedenis

Movares stedenbouwkundige Kees Peters heeft op verzoek van Bureau Spoorbouwmeester het boek ‘De stad, het station en het stationsplein’ geschreven. Bureau Spoorbouwmeester is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies geeft over ontwerpopgaven die betrekking hebben op station en spoor.

Peters is al jaren werkzaam bij Movares als expert op het gebied van stedenbouw en stationslocaties. Hij is betrokken geweest bij een aantal grote projecten in en rondom stations. Dat juist Bureau Spoorbouwmeester  hem heeft gevraagd dit essay op haar website te publiceren, is een teken van erkenning voor de kennis en expertise die hij de loop der jaren heeft opgedaan.

“Ik ben nu al ongeveer 35 jaar werkzaam binnen de spoorsector en heb in het verleden al meerdere malen contact gehad met Bureau Spoorbouwmeester.”, vertelt Peters. “Ongeveer een jaar geleden vroegen ze me om dit essay te schrijven. Sinds medio april dit jaar is het voor iedere spoorliefhebber te lezen op hun website.”

In het essay beschrijft Peters de band tussen het spoor en de stad en gaat daarbij dieper in op de stedenbouwkundige interactie die hier onlosmakelijk aan verbonden is. Vervolgens beschrijft Peters meer dan 175 jaar aan spoorweggeschiedenis en schetst hij daarbij een beeld van de ontwikkeling van stationsgebieden die zich de afgelopen vier decennia heeft voorgedaan. Hij neemt hierbij als startpunt het jaar 1840, toen de eerste spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem werd aangelegd, en eindigt in het heden.

“Ik wil met het essay niet alleen maar informatie verstrekken aan de lezer over de geschiedenis van het spoor, maar deze ook inspireren en enthousiast maken. Ik wil dat de lezer echt zin krijgt om zelf ook de mouwen op te stropen en een stationsproject te starten.”, aldus Peters. “Ik heb een jaar lang veel plezier gehad in het schrijven van het essay en hoop dat de lezer datzelfde ervaart tijdens het lezen.”

In ‘De stad, het station en het stationsplein’ deelt Peters de kennis en ervaring die hij in 35 jaar binnen de spoorsector heeft opgedaan. Het essay is te vinden op de website van Bureau Spoorbouwmeester en is hier voor iedereen digitaal toegankelijk. Voor geïnteresseerden is het ook mogelijk om tegen betaling een papieren exemplaar te bestellen. (N.B. Deze link is niet te openen in Internet Explorer!)