Jaarcongres Sustainable Mobility

Tijdens het Jaarcongres Sustainable Mobility van 6 november 2013 op de TU Eindhoven wordt gekeken naar technologische ontwikkelingen en logistieke concepten die het vervoer beïnvloeden. Verder wordt aandacht geschonken aan het materiaalgebruik in het ontwerp van transportmiddelen. U bent van harte welkom bij de sessies van onze experts Jan Koning en Diederik Verheul. Het congres wordt georganiseerd door koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI NIRIA).

Parallelsessie 1 – 11.45 uur (w110)

Een simpel en robuust spoorsysteem

door ir. Jan A. Koning, strategisch adviseur, Movares Nederland B.V.

De prestaties van het Nederlandse spoorsysteem behoren tot de beste ter wereld. Maar het kan nog beter: eenvoudiger en robuuster.

Ook om Nederland duurzamer te maken, moet het spoor een grotere rol krijgen in onze mobiliteit. Het spoor is immers de duurzaamste vorm van vervoer. Daarmee levert het spoor een belangrijke bijdrage aan een economisch vitaal Nederland. Dit pleit er sterk voor om als hele spoorwegbranche een gezamenlijke visie vast te stellen hoe het Nederlandse spoorsysteem er op termijn dient uit te zien, als referentiekader voor alle toekomstige initiatieven en projecten.

Belangrijke constatering is, dat het spoorsysteem inmiddels behoorlijk complex is geworden. En bij nieuwe problemen voegen we steeds meer complexiteit toe, waardoor een steeds moeilijker beheersbaar en bestuurbaar systeem ontstaat. Daarom hanteren we voor het toekomstige spoorsysteem eenvoud als leidmotief: eenvoudig voor de reiziger om te gebruiken, eenvoudig voor de vervoerders om te plannen, uit te voeren, bij te sturen en over te informeren, en eenvoudig voor de infrastructuur¬beheerder om aan te leggen, te verdelen en te onderhouden.

Daartoe delen we het spoorwegnet op in autonome corridors voor intercity’s en internationale treinen en autonome regionale netwerken voor stoptreinen en het goederenverkeer. Dat betekent ontkoppelen (in tijd) van afhankelijkheden in de dienstregeling door hoge frequenties en minder overstappen. Inzet van materieel en personeel wordt specifiek voor elke corridor of regio, waardoor afhankelijkheden worden geëlimineerd en het systeem doet waar het voor besteld is: het efficiënt en effectief vervoeren van reizigers en goederen.

Met deze visie schets ik een toekomstbeeld. Maar wel een beeld dat zich niet laat beïnvloeden door incidenten en waan van de dag, noch door economische tegenslag. In het laatste geval wordt de realisatie van de visie vertraagd of worden projecten in een andere volgorde uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland, maar de visie zelf blijft overeind. Zo hebben we houvast om Nederland mobiel, duurzaam en economisch vitaal te maken!Parallelsessie 3 – 15.15 uur (w309):

Techniek en logistiek voor sustainable transport

door ir. Diederik J. Verheul, duurzaamheidsmanager, Movares en prof. dr. Tom van Woensel, professor of Freight Transport & Logistics, Technische Universiteit Eindhoven

Transport vormt een steeds groter aandeel van de carbon emissie die wij samen veroorzaken. Hoewel de emissie in de Europese unie als geheel afneemt neemt de emissie als gevolg van het transport van goederen en personen nog steeds toe.

De lezing gaat in op mogelijkheden om de emissie van ons transport drastisch om te buigen. Enerzijds door nieuwe en andere technieken en anderzijds door andere logistieke concepten toe te passen. Movares laat zien dat de verschillende modaliteiten op het gebied van personenvervoer zich sterk onderscheiden op de carbonemissie per reizigers km. Gaan de technische ontwikkelingen de komende 20 jaar onder andere door de komst van de elektrische auto daar grootschalige veranderingen in aanbrengen?

De TU Eindhoven gaat in op het combineren van mensen en goederenstromen. Dat creëert aantrekkelijke zakelijke kansen omdat hetzelfde transport kan worden gerealiseerd met minder voertuigen en chauffeurs. In landelijke gebieden kan dit concept sociaal wenselijke transportmogelijkheden economisch rendabel maken. In stedelijke gebieden vermindert het files en luchtverontreiniging en vergemakkelijkt het de introductie van elektrische voertuigen.

 

Lees meer over het jaarcongres Sustainable Mobility op de website van KIVI NIRIA.