We kijken met trots terug op een mooi jaar. Een jaar waarin we aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt en dat heeft geresulteerd in een verdubbeling van de EBITDA.  2023 was een belangrijk jaar voor Movares Group met twee belangrijke strategische veranderingen; zijnde de eigendomsstructuur van Movares Group en de organisatiestructuur van Movares Nederland.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van Movares Group over 2023 is significant beter dan 2022. Dit alles resulteerde in een EBITDA van € 9,6 miljoen uit de eigen bedrijfsvoering. Dit resultaat is € 3,7 miljoen meer dan over 2022. Movares Nederland, de grootste B.V. binnen Movares Group droeg het meeste bij aan deze stijging met € 3,7 miljoen. Bij de overige bedrijfsonderdelen steeg de EBITDA bij BRO (+ € 0,5 miljoen) en Solveo (+ € 0,1 miljoen) en daalde het resultaat bij Movares Europe en Movares Water (samen – € 0,5 miljoen).

Erik van Schie, CFO: “Terugkijkend op 2023, zien we een jaar van verandering, samenwerking en resultaat. We hebben met elkaar de koers bijgesteld en echt een verbeterd financieel resultaat bewerkstelligd. In 2023 is het fundament gelegd voor een toekomst van groei. Laten we deze positieve koers voortzetten met elkaar en verder doorzetten samen met onze zusterbedrijven.”

Toekomst

Movares heeft een hoge ambitie: we willen een toonaangevend bedrijf zijn dat kwalitatief uitstekende prestaties levert met hoogwaardig advieswerk. Dit moet resulteren in een hoge toegevoegde waarde: voor onze klanten en daarmee voor Nederland. Terwijl we vooruit kijken, zijn we vastbesloten om de krachten te bundelen met Innovus Group én de kansen als Movares Group daarmee te verzilveren. Samen streven we naar betere resultaten en een duurzame toekomst en blijven we op die manier bouwen aan ons succes. We kijken vol vertrouwen met elkaar naar de verdere ontwikkeling van Movares Group in 2024.