Jaarbericht 2014: verbreding Movares werpt vruchten af

Jaarbericht 2014: verbreding Movares werpt vruchten af

Movares heeft ook in 2014 een goed resultaat geboekt. Dit ondanks het feit dat de markt niet echt aantrok. In 2014 boekten we positieve resultaten op bijna al onze deelmarkten: Rail, Regionale Overheden, Rijkswaterstaat, Aannemers, Energie en Water.

Een duidelijk signaal dat de keuzes die we hebben gemaakt op het gebied van verbreding van ons portfolio worden bevestigd. Voor 2014 is de omzet van Movares Group uitgekomen op € 133,4 miljoen met een bedrijfsresultaat van € 6,4 miljoen.

Naast de positieve resultaten die Movares behaalde, is onze omzet op bijna al deze markten substantieel gegroeid. De toegevoegde waarde (omzet gemaakt door het eigen personeel) is in 2014 licht gekrompen. Dit als logisch gevolg van de strategie als relatieve specialist op het gebied van infrastructuur, openbaar vervoer, leefbaarheid en inpassing. In een krimpende markt krimpt het bedrijf dan iets mee want verdere scopeverbreding past niet binnen onze strategie.

Lees op jaarbericht.movares.nl (de samenvatting van) het Jaarbericht 2014.