Coördinatie integrale veiligheid Pompgemaal te Born

Movares heeft opdracht gekregen om de integrale veiligheid te coördineren op het Project: Pompgemaal te Born van Aannemer Besix.

De scoop van Besix houdt in: Verlenging middensluis Born, oostsluis Maasbracht, oostsluis Heel en bijkomende werkzaamheden, alsmede het renoveren van de sluiscomplexen Born, Maasbracht en Heel.

Movares is gevraagd om voor dit project naast de V&G producten ook de integrale veiligheid te coördineren en hier in te adviseren. Dat houdt in dat Movares naast het opleveren van V&G plannen/dossiers ook de integrale coördinatie heeft van de diverse civiele, constructieve en elektrotechnische aannemers, de veiligheidseisen bestudeert en over eventuele aanpassingen adviseert.

Een 2e onderdeel van de opdracht is om de CE markering (machine richtlijn eisen) te onderzoeken, welke wijzigingen worden doorgevoerd, hoe verhoudt zich dat tot de huidige bestaande pompgemaal en op welke wijze  de CE-goedkeuring van de wijzigingen naar de hoofdopdrachtgever Rijkswaterstaat kan worden opgeleverd.

born2