Integrale inspectie sluiscomplex Panheel

Movares voerde in week 28 een multidisciplinaire inspectie uit aan het gemaal en de sluizen Panheel in het kanaal Wessem-Nederweert, vlakbij het plaatsje Panheel.

Unieke sluis
Het sluiscomplex bestaat onder andere uit twee sluizen: de noordelijke kolk gebouwd tussen 1925 en 1928 en de zuidelijke kolk gebouwd tussen 1986 en 1992. Ze overbruggen een waterstandsverschil van ca. acht meter. De oude sluis is uniek vanwege het systeem van spaarbekkens en bassins, waardoor tot 60% schutwater bespaard kan worden. Hierdoor kan ook in droge perioden geschut worden.

Inspectie
Tijdens de drie dagen durende inspectie is het gehele complex doorgelicht. De beton-, staalconstructies en alle installaties zijn geïnspecteerd. In aanvulling hierop zijn metingen uitgevoerd aan de werktuigbouwkundige en de elektrotechnische installaties en de hoogteligging van het complex. Er zijn duikers en een camerarobot ingezet voor de inspectie van onder water gelegen delen.

RINK
De inspectie werd uitgevoerd in het kader van het project Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) van Rijkswaterstaat. Doel van dit project is om de risico’s van het natte kunstwerkareaal (bv. gemalen, duikers, sluizen, bruggen) in beeld te brengen. Hierbij wordt de prestatie van een object vastgesteld op basis van betrouwbaarheid en beschikbaarheid voor operationeel en toekomstig gebruik.

Multidisciplinair
De inspectie stond onder leiding van de afdeling Onderhoudsmanagement van Movares. Door samenwerking met de expertises Waterbouw, Systemen en Installaties en RAMS kon een multidisciplinaire inspectie uitgevoerd worden. Doordat Movares deze kennis in huis heeft werd met een bundeling van krachten een optimaal eindresultaat bereikt.