Duurzame week: Inspiratielezing en ronde tafel Duurzaamheid

Duurzaamheid… Iedereen is het erover eens dat we duurzamer moeten ontwerpen en bouwen, maar hoe realiseren we dat in de praktijk?

Tijdens de Duurzame Week (16-19 september 2013) biedt Movares u de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de implementatie van duurzaamheid. U bent van harte uitgenodigd! Hieronder vindt u het programma voor de inspiratielezing en de ronde tafel Duurzaamheid.

Voor het gehele activiteitenoverzicht verwijzen we u naar de pagina www.movares.nl/duurzameweek.


Dinsdag 17 september:

15.45 – 16.15 uur: inspiratielezing ‘Radicale Participatie’, door Pepik Henneman

Participatie door gebruikmaking van onze creatieve vermogens
Het streven naar duurzaamheid betekent verandering en komt neer op het streven naar meer sociale gelijkwaardigheid.  Ingenieurs, economen en ecologen rekenen uit wat noodzakelijk is.  Politici bepalen wat wij denken dat haalbaar is. Pioniers en koplopers laten zien wat mogelijk is.
Henneman constateert dat iedere tijd zijn eigen wijze van innoveren heeft. Pepik Henneman laat ons zien hoe hij innoveert door radicale participatie van de samenleving, waarbij hij gebruik maakt van het creatief vermogen dat ieder van ons in zich meedraagt.
Pepik Henneman is expert in Duurzame transities, directeur van  Meneer de Leeuw (www.meneerdeleeuw.nl) en verbonden aan Urgenda en DRIfT.  Hij is auteur van het ‘Burge(r)meesterboek’ over bijzondere burgers met lef die een heldere visie hebben op onze toekomst. Daarom heeft hij de Burgermeester Academie opgerichten het initiatief genomen voor  business netwerk Duurzaam Ondernemen Noordwest Holland (www.doinnwh.nl).

Informatie en aanmelden bij: Maurice van Rooijen


16.15 – 17.15: rondetafelgesprek ‘Het Verduurzamen van Duurzaamheid’

Is duurzaamheid een reden of een gegeven?
Duurzaamheid biedt enorme kansen op een schonere en betere toekomst. Net als bij veel andere partijen in de infrastructuur en op de mobiliteitsmarkt staat bij Movares duurzaamheid hoog op de agenda. De vraag die zich steeds meer opdringt is: hoe verduurzamen we duurzaamheid? Ofwel: hoe zorgen we ervoor dat duurzaamheid niet als iets extra’s wordt gezien in onze producten en dienstverlening, maar als iets dat intrinsiek deel uitmaakt van onze opdrachten. Iets dat logisch onderdeel uitmaakt van onze gesprekken met onze klanten. Heeft u – vanuit klantperspectief – een idee, suggestie of ervaring rondom dit vraagstuk die u met ons wilt delen? Dat stellen wij bijzonder op prijs!

Informatie en aanmelden bij: Maurice van Rooijen

Deelnemers aan het rondetafelgesprek:

Jacco Buisman  linked
Directielid – Movares
Als betrokken organisatie verbind Movares zich aan duurzaamheid. Movares is mede-initiatiefnemer van de Duurzame leverancier, lid van de kennisstuurgroep Utrecht Sustainability Institute (USI), voorzitter van de normcommissie NEC 69 elektrische voertuigen en initiatiefnemer van Smart Grids Nederland.

Erlijn Eweg linked
Programma manager Sustainable development in education & research – Hogeschool Utrecht (HU)
Duurzame ontwikkeling staat hoog op de agenda bij HU.  Door de combinatie van onderwijs, onderzoek en beroepenveld wil de HU een rol spelen bij de transitie naar een duurzame samenleving.

Klaas Hommes linked
Projectmanager System operations/concept – TenneT en directeur Schakelveld bv
TenneT is de eerste grensoverschrijdende energieleverancier. De focus van TenneT  is gericht op het duurzaam ontwikkelen van een Noordwest-Europese energiemarkt en duurzame energie in deze markt te  integreren.

Heleen Herbert linked
Directie Heijmans Civiel
Duurzaamheid vormt voor Heijmans een van de strategische speerpunten met het motto Duurzaamheid duurt het langst. Als grote onderneming, qua omvang en activiteiten, heeft Heijmans serieuze impact op de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Siert de Vos
Directiesecretaris Project Organisatie Stationsgebied  (POS)
Bij de herontwikkeling van het Stationsgebied wordt een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen in praktijk gebracht, dat in eerste instantie onzichtbaar blijft. Door de intensieve verdichting van het gebied, met de bijbehorende geluid- en luchtproblematiek, ervaart men in eerste instantie alleen maar een verhoging van de milieudruk. In het gebied wordt zowel in de hoogte gebouwd als de ondergrond gebruikt. Dat geeft elders buiten het Stationsgebied ruimte voor andere bestemmingen zoals ondergronds afvaltransport.

Pieter Leyssius linked      
Directeur bedrijfsmanagement – Rabobank
Rabobank vindt duurzaamheid en het milieu belangrijk. Zij hebben oog voor duurzaam ondernemen en duurzame producten als groen beleggen en groenobligaties. Rabobank ondersteunt lokale, sociale activiteiten en ideeën die het milieu ten goede komen en een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Ton Bastein linked
Program manager resource efficiency and raw materials – TNO
TNO steunt bedrijven en brancheverenigingen bij het uitvoeren van duurzaamheidsbeoordelingen en loopt voorop bij het verbeteren daarvan. Recent is er een rapport verschenen “kansen voor een circulaire economie” waaruit blijkt dat minder afval, meer geld oplevert. Slimmer en zorgvuldiger omgaan met grondstoffen kan Nederland jaarlijks zo’n 7 miljard euro opleveren. Ook daalt door efficiënt grondstoffengebruik de uitstoot van CO2 met 17.000 Kton per jaar. Slim gebruik van grondstoffen is ook goed voor de werkgelegenheid omdat er extra banen in de maak- en repareerindustrie, in de recycling- en dienstensector ontstaan