Innovatie Partnerschap

Op 12 september organiseert Club Baanbrekers weer een middag op het onderwerp Innovatie Partnerschap. Club Baanbrekers is een initiatief van o.a. onze collega Maurice van Rooijen.

Datum: 12 september 2017
Tijd: 15:00
Locatie: Bouwcampus Delft
Opgeven: Maurice van Rooijen

Het eerste deel van de middag zal bestaan uit presentaties over Innovatie Partnerschap door Floris de Boer (expert van PIANOo), Maarten Louwerse (Programma manager GVB) en Gerben Hofmeijer (afgestudeerd op Innovatiepartnerschap aan de TU Delft).

Het tweede gedeelte zoomen we vanuit de eerder gegeven context van “innovatiepartnerschap” in op een praktijkcase. Op 12 september is dit de case van de Gemeente Rotterdam over de vervangingsopgave van een groot aantal Duikers. Een Rotterdams, nationaal en internationaal probleem. Na een inleiding van Mozafar Said (gemeente Rotterdam) gaan we in workshops met elkaar de dialoog aan op de volgende vragen:

– Wie zijn er nodig om innovaties los te krijgen?
– Welke systeeminnovaties zijn er te ontwikkelen om de duikers te vervangen?
– Hoe kunnen we hinderloos te werk gaan?
– Hoe kunnen wij deze innovatie/proven concept verder innoveren en uitbreiden, zodat wij gezamenlijk hebben bijgedragen aan landelijke en internationale opgaves zoals klimaatadaptatie en hinderarme oplossingen.
– Welke samenwerkingsverbanden en business concepten zijn hiervoor bedenkbaar en kansrijk. Rekening houdend met elkaars ambities en belangen.
– Hoe kunnen we R&D inzetten in een aanbestedingstraject, gericht op het stimuleren van innovaties?
– Wat wordt de eerste stap?

Opgeven hiervoor kan bij Maurice van Rooijen, afdeling Business Strategy.