Initiatieffase Multimodale Knoop Schiphol van start

Initiatieffase Multimodale Knoop Schiphol van start

Schiphol Plaza is het knooppunt waar reizigers voor de luchthaven met de trein, bus of auto arriveren. Door de groei van het aantal reizigers loopt Schiphol Plaza tegen de grenzen van de capaciteit aan. Daarom hebben betrokken partijen het initiatief genomen om tot uitbreiding van Schiphol Plaza te komen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt deze initiatieffase en werkt intensief samen met Schiphol, ProRail, NS en de Stadsregio Amsterdam. Het is een buitengewoon complexe opgave om het huidige Schiphol Plaza met de ondergrondse perrons en het voorliggende busstation te verbouwen met continuering van de dienstverlening aan alle reizigers.

Bij de uitwerking van deze opgave zal een consortium van Ecorys, Movares en APPM het kwartiermakersteam ondersteunen. Zij zorgen voor inbreng van kennis over het ontwerpen van stations, het overleg met belanghebbenden, samenhang met andere projecten en de business case van het project inclusief horeca en detailhandel.

Deze initiatieffase wordt voor 1 juni 2016 afgerond met een initiatiefdocument en projectplan om zo de startbeslissing voor een MIRT-Verkenning te kunnen starten. Dit initiatiefdocument gaat in op de probleemstelling, de te nader te onderzoeken oplossingen en de kosten en financiering van het project. Op basis van dit initiatiefdocument komt de startbeslissing op tafel in het overleg van de Minister/Staatssecretaris van IenM met Schiphol, NS en de stadsregio.

Voor meer informatie Fons van Reisen