Duurzaamheid in de keten vergroten: vanuit de Duurzame Leverancier slaan we samen met Strukton, Antea en Sweco de handen ineen en hebben we ons gecommitteerd aan zes Sustainable Development Goals op het gebied van klimaat, energie, samenwerking en circulair bouwen. Ons doel? Bijdragen aan een toekomstbestendig Nederland.

Sustainable Development Goals

In november 2015 presenteerde de Verenigde Naties de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor een duurzame wereld, als vervanger van de tot dan toe gehanteerde Millenniumdoelen. Deze Sustainable Development Goals (SDG) zijn opgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. 

Collectieve ambitie

Als bedrijf streven wij duurzaamheid na als een belangrijke waarde en dat betekent dat we het niet bij mooie woorden laten. Hoewel de SDG vooral zijn opgesteld vanuit het perspectief van ontwikkelingslanden, biedt het voor ons een interessante leidraad. Vanuit de Duurzame Leverancier hebben we daarom samen met Strukton, Antea en Sweco zes doelen geselecteerd waar we ons aan committeren: onze collectieve ambitie. Het gaat om doelen op het gebied van klimaat, energie, samenwerking en circulair bouwen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Wilt u meepraten over een van deze onderwerpen? Wij nodigen u van harte uit voor de eerstvolgende online klankbordbijeenkomst over CO2/duurzaamheid op donderdag 8 juli. Inschrijven kan via deze link.