Persbericht: Hielke Sybesma lid van Raad van Commissarissen bij Movares

De heer drs. Hielke H. Sybesma RC (1967) treedt per 1 oktober 2014 toe tot de Raad van Commissarissen van Movares Group B.V., advies- en ingenieursbureau met hoofdvestiging in Utrecht. Hielke Sybesma is CFO van Accell Group N.V. Hij volgt de heer mr. drs. L.C. Brinkman op die na twee zittingstermijnen niet meer herkiesbaar is. Naast Hielke Sybesma hebben de heren prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw (voorzitter) en heer mr. J.F. de Haas zitting in de Raad van Commissarissen van Movares.

Hielke H. Sybesma RC

Hielke H. Sybesma