Langs het spoor in Nederland staat om de 14 km een gebouw langs het spoor. Deze onderstations zijn cruciaal voor het spoor en huisvesten alle techniek die nodig is om de treinen te laten rijden. Hier wordt namelijk de stroom van het net geschikt gemaakt voor het spoor. Om de duurzame ambities van ProRail verder in te vullen, is in Lunteren het eerste circulaire en natuurinclusieve onderstation van Nederland gebouwd naar ontwerp van Movares-StudioSK.

Circulair en natuurinclusief ontwerp

Hoe maak je een onderstation duurzaam en circulair? Door slimme keuzes, duurzame details en met respect voor de natuur. Het onderstation staat in de Gelderse Vallei, op de rand van een boerenerf. In het ontwerp is rekening gehouden met een duurzame inpassing van het gebouw in deze groene omgeving. Zo is het onderstation opgebouwd met een constructie van Cross Laminated Timber (CLT). Dit zijn houten massieve wanden met een hoge brandwerendheid en veel CO2-opslag.

Een plek voor dieren

Het gebouw is aan de buitenzijde afgewerkt met ambachtelijk her te gebruiken metselwerk. Dit geeft niet alleen structuur aan het gebouw maar geeft planten (mossen), dieren en insecten ruimtes om te schuilen. Mussen en vleermuizen kunnen terecht in de vleermuishotels en mussenkasten in de gevels. Het dak is geschikt gemaakt voor het nestelen van weidevogels.

Samenwerken aan de duurzaamheidsambitie

“ProRail heeft een duurzaamheidsambitie om in de toekomst volledig CO2-neutraal te zijn”, reageert Danou Veenhof, regiodirecteur bij ProRail. “Met dit gebouw zetten we een flinke stap in die richting, al beseffen we dat we er nog niet zijn. Maar door in alle onderdelen van dit gebouw en de bouw ervan op zoek te gaan naar de duurzame details, openen we hier het meest duurzame en circulaire onderstation van Nederland. Met een enorme reductie in CO2-uitstoot ten opzichte van traditionele bouw. Een fantastische bijdrage aan de duurzame mobiliteit van Nederland en we hopen de eerste van velen.”