De Hollandse IJssel vormt bij Hekendorp precies de grens tussen de provincie Utrecht en Zuid-Holland. Hekendorp ligt aan de Utrechtse kant, Boven-Haastrecht er tegenover ligt in Zuid-Holland. Al weer heel wat jaren zorgde een dubbele ophaalbrug voor de noord-zuidverbinding voor fietsers en voetgangers, waar tot 1988 een pontje voer.

Maar de houten ophaalbrug was aan zijn technische eindje. Niet alleen sloten de beide brugdekken niet altijd even mooi aan, waardoor je lelijk kon struikelen bij de stap van de ene provincie naar de andere, ook liet de drukknop en het verder onzichtbare mechaniek nog wel eens te wensen over, werkte het niet of ging de brug spontaan overeind.

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe brug. Ditmaal wordt het een stalen ophaalbrug, met één klep aan de Hekendorpse kant, zodat ze de brug symbolisch op kunnen halen voor volk dat uit de richting van de Coenecoopse Schans komt. Op het portaal van de brug komen, elk aan één kant, de beide provinciewapens, en het wapen van hekendorp. Verder wordt het aanzicht van de nieuwe brug wel even wennen: er zitten fijnmazige hekjes langs het brugdek, en leuningen met afgeronde koppen. “Dat heeft alles te maken met de veiligheid,” legt projectleider Ronald van der Marel uit, “eind jaren negentig kwam er een machinerichtlijn: een bindend voorschrift voor de manier waarop een machine geconstrueerd moet zijn met het oog op veiligheid en gezondheidsrisico’s. Voor elke machine geldt, dat je bijvoorbeeld niet beklemd mag kunnen raken tussen de bewegende delen. Dat je er niet van af mag kunnen vallen, en noem maar op. Enkele jaren later werd bepaald, dat elke beweegbare brug een machine is. Voor de uitwerking van zo’n brug betekent dat een enorm aantal zichtbare en onzichtbare voorzieningen zodat je als gebruiker niet in het water kunt vallen. Dat de brug niet kan bewegen als er iemand op staat. Enzovoort.

Het gevolg is dat er een bedieningssysteem komt met beveiligingen, lichten, slagboompjes, en veiligheidssignalen, een modelbrug.”

De brug is klein in zijn soort, maar wel een voorbeeldproject omdat werkelijk alles wat de wet voorschrijft ‘d’r op en d’r aan’ zal zitten, en omdat de techniek ‘state of the art’ is. Zo worden de stalen bruggenhoofden de grond in getrild, met een handvol sensoren op omliggende gebouwen waarmee gemeten wordt of de trillingen doordringen naar de funderingen van die gebouwen. Wordt dat gemeten, dan verandert de heimachine de frequentie tot de trilling op afstand niet meer gemeten wordt. Mooi hoor. Het pad van de brug naar de bushalte wordt vernieuwd (maar houdt wel de haakse bocht halverwege) en de fietsenstalling bij de bus wordt vernieuwd. Verantwoordelijk wethouder Walther Kok is reuze tevreden, en schuift alle lof naar zijn adviseurs: ingenieursbureau Movares, projectleider Van der Marel en aannemersbedrijf Damsteegt. Al over een paar weken is de brug klaar: vorige week zijn de bruggenhoofden geslagen, en de opbouw ligt al helemaal klaar in onderdelen. Wanneer de brug feestelijk geopend mag worden, kan nog niemand zeggen.

Bron: De IJsselbode – Hekendorp krijgt nieuwe brug