Hack the Road: provinciale wegen klaar voor slimme auto’s

Zelfrijdende auto’s zijn geen verre toekomstfantasie meer. De vraag is niet of ze er komen, maar wanneer. Maar zijn onze wegen wel op tijd ingericht om zelfsturende voertuigen te faciliteren?

De provinciale wegen, en wegen in het algemeen, zijn op dit moment nog niet klaar voor de slimme, zelfrijdende auto. De provincie Noord-Holland gaat hiervoor vanaf 14 september een driedaagse ‘hackaton’ organiseren waarbij ontwikkelaars, designers, programmeurs, experts op gebied van infrastructuur  en andere deskundigen op het gebied van zelfrijdende voertuigen kunnen deelnemen.

Advies- en ingenieursbureau Movares is mentor partner bij dit evenement. Carla Molenaar, regiodirecteur Movares van de vestiging Amsterdam hierover: “Mobiliteit is, in al zijn verschijningsvormen, de core business van Movares. Zonder innovatieve oplossingen staat alles straks stil. Vooral in de Randstad is bereikbaarheid een steeds grotere uitdaging. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Movares mentor partner is voor de provincie Noord-Holland bij deze innovatieve hackaton over mobiliteit. Voor de eerste prijswinnaar stelt Movares een mooie prijs beschikbaar zodat het winnende voorstel verder uitgewerkt kan worden.”

Lees meer over de hackaton