Om in de toekomst meer treinverkeer mogelijk te maken tussen Den Bosch en Vught past ProRail het spoor aan. Er komt een vierde spoor met een vrije kruising bij Vught; de twee sporen richting Eindhoven worden in Vught verdiept aangelegd. Het project maakt onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Het eerste (realisatie)contract is nu gegund aan BAM.

Movares nauw betrokken bij voortraject

Een belangrijk onderdeel van het PHS Den Bosch – Vught is de uitbreiding van drie naar vier sporen tussen de twee steden, en de bouw van een ongelijkvloerse kruising bij Vught zodat treinen onafhankelijk van elkaar kunnen kruisen. ProRail heeft Movares gecontracteerd voor het opstellen van de vraagspecificaties, het uitvoeren van diverse onderzoeken en het maken van ontwerpen voor de bouwcontracten en ondersteuning in de realisatiefase. Om het project te realiseren heeft ProRail het onderverdeeld in verschillende (realisatie)contracten. De afgelopen jaren hebben wij in nauwe samenwerking met hen het eerste contract opgesteld en op de markt gezet, welke op 7 maart is gegund aan BAM.

Het tekenmoment van de gunning van het project aan BAM. (Links: Michel van den Munckhof, BAM. Rechts: Han Berends, ProRail.)

De realisatie van het eerste contract

BAM zal met het bouwen van een tijdelijk spoor ruimte gaan scheppen om de vrije kruising en verdiepte ligging in Vught te realiseren, waarbij het treinverkeer minimaal gehinderd zal worden. Daarnaast zullen zij een nieuwe onderstation, relaishuis en een nieuwe wisseloverloop in de lijn naar Tilburg realiseren. Met het verplaatsen van de sporen zal ook een tijdelijk station gerealiseerd worden inclusief de bijbehorende voorzieningen.

De volgende stappen

De komende tijd zullen wij samen met ProRail ook de andere contracten binnen dit project op de markt gaan zetten. Ook zullen we de komende zeven jaar ProRail bijstaan tijdens de uitvoering.