De combinatie Movares, Iv-Infra en ProClass gaat onderzoek doen naar de constructieve veiligheid van alle beweegbare stalen bruggen van Rijkswaterstaat in Nederland. Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft de opdracht tot dit onderzoek onlangs gegund aan de combinatie, die ook al onderzoek doet naar  de constructieve veiligheid van vaste bruggen. Het is voor het eerst dat één combinatie rekentechnisch onderzoek doet naar de constructieve veiligheid van de vaste en beweegbare stalen rijksbruggen in Nederland.

Dit programma is nodig omdat veel kunstwerken het einde van hun ontwerplevensduur naderen of ontworpen zijn volgens oude normen. Voor bruggen speelt met name dat de verkeersbelasting (de combinatie van hoeveelheid en het gewicht van – met name – vrachtauto’s) gedurende de gebruiks­duur aanzienlijk is toegenomen. Het onderzoek vindt plaats naast de normale 6-jaarlijkse instandhoudingsinspecties, schouwingen en deelinspecties. Deze inspecties zijn namelijk niet bedoeld om tot rekentechnisch inzicht te komen.

Slimme nieuwe rekentool

Met het onderzoek moet aan de hand van rekenkundige informatie duidelijk worden welke bruggen het eerst onderhoud of renovatie nodig hebben. Het onderzoek gebeurt allereerst op basis van archiefonderzoek en digitalisering van de bestaande bruggenarchieven. Proclass scant, metadateert en structureert de archiefinformatie van de bruggen. De geordende archiefinformatie vormt vervolgens de input voor een QuickScan-berekening van de stalen beweegbare brugdelen. Hiervoor wordt een door RWS/TNO speciaal ontwikkelde rekentool gebruikt. Voor de bewegingswerken wordt een slimme nieuwe rekentool ontwikkeld door Movares en Iv-Infra, waarmee de sterkte en levensduurverwachting van de bewegingswerken inzichtelijk worden gemaakt.

De resultaten uit de QuickScans van alle objecten zijn belangrijke input voor een onderlinge vergelijking van objecten. Hiermee kan Rijkswaterstaat een analyse uitvoeren om te bepalen welke bruggen op welk moment voor vervanging of renovatie in aanmerking komen. De combinatie haalde in 2019 al een soortgelijk contract binnen voor alle vaste stalen bruggen, ook van opdrachtgever Rijkswaterstaat.