Groot Onderhoud Wandelpromenade Haarlem

Groot Onderhoud Wandelpromenade Haarlem

Groot Onderhoud

De voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de wandelpromenade zijn gestart. Ingenieurs- en adviesbureau Movares is gevraagd deze voorbereiding uit te voeren in opdracht van de gemeente Haarlem. Inmiddels zijn inspectierondes uitgevoerd, zodat de technische eisen voor het groot onderhoud opgesteld kunnen worden. Een aannemersbedrijf zal na aanbesteding het werk uitvoeren. Het groot onderhoud vindt plaats tussen juni 2017 en december 2018. Na deze renovatie is de promenade, inclusief de ontsluitingen naar de woningen en naar de openbare ruimte, hersteld, veilig en leefbaar.

Extra wensen uitstraling

De gemeente Haarlem wil graag weten wat de wensen van de bewoners zijn. Waar mogelijk kunnen deze dan meegenomen worden bij het groot onderhoud. De enquête is inmiddels gesloten, er zijn ruim 300 inzendingen geweest. Wanneer de resultaten van deze enquête zijn verwerkt, ontvangt u in maart 2017 via uw VVE terugkoppeling.