Groeiende besparing CO₂-uitstoot door keteninitiatieven

Scope 3 rapportage 2013

De scope 3 emissie van Movares over 2013 bedraagt ongeveer 1.400.000 ton CO₂. Dit komt overeen met de uitstoot in de voorgaande jaren. Scope 3 emissies is CO₂-uitstoot gerelateerd aan de projecten en diensten die Movares voor de klanten realiseert. Het gaat daarbij vooral om de CO₂ emissie door de realisatie van projecten die door Movares zijn ontworpen.

Om deze scope 3 emissie, veroorzaakt door de realisatie van haar ontwerpen , te reduceren is Movares een aantal keteninitiatieven in de spoorwegbranche gestart. De twee belangrijkste zijn wisselverwarming en terugvoeding van de remenergie.

Sinds 2002 werkt Movares aan het keteninitiatief wisselverwarming. Hierbij worden de wissels in de winter verwarmd door warmte die in de bodem is opgeslagen. In de afgelopen jaren zijn 153 wissels gerealiseerd die verwarmd worden door bodemwarmte. In 2013 leverde dit een besparing op van 150 ton CO₂. In de komende jaren zal het aantal wissels op bodemwarmte worden uitgebreid waardoor de besparing zal toenemen.

Het keteninitiatief terugvoeding van remenergie aan het 10 kV distributienet is gestart in 2009. In 2013 is door Movares met ProRail en NS overleg gevoerd over dit keteninitiatief. Het ging hierbij om terugvoeding van remenergie op het enkelsporige baanvak Zwolle – Wierden en het baanvak Heerhugowaard –Den Helder Tot 2019 wordt een groeiende besparing tot maximaal 600 ton CO₂ per jaar verwacht.