Goed jaar betrouwbaarheid elektriciteit

Netbeheer Nederland heeft de betrouwbaarheidcijfers van de Nederlandse elektriciteitsnetten in 2014 bekendgemaakt. Movares is nauw betrokken bij de totstandkoming van deze cijfers. De belangrijkste indicator voor de betrouwbaarheid betreft de jaarlijkse uitvalduur. Deze bedraagt in 2014 slechts 20 minuten. Afgelopen vijf jaar lag het gemiddelde op 27 minuten.

De jaarlijkse uitvalduur is de indicator die aangeeft hoeveel minuten een klant gemiddeld geen stroom heeft gehad. Adviseur Hans Wolse, werkzaam bij Movares en nauw betrokken bij het project: “Het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar lag op 27 minuten. 2014 is dus een zeer goed jaar geweest. Dit kwam mede door het feit dat er in 2014 weinig grote onderbrekingen hebben plaatsgevonden.”

Rapportage betrouwbaarheid elektriciteitsnetten in Nederland

De komende periode werkt Movares aan vastlegging van de storingscijfers in het rapport ‘Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland’. Dit rapport is in het voorjaar van 2015 via de website van Netbeheer Nederland te downloaden. Het rapport is gebaseerd op de storingsregistraties van alle negen Nederlandse netbeheerders. Het rapport maakt onderscheid tussendiverse storingsoorzaken op de verschillende spanningsniveaus en is voorzien van trendanalyses.

Zie voor meer informatie het persbericht van Netbeheer Nederland ‘Vorig jaar veel minder stroomstoringen’.

 

Meer informatie: Hans.wolse@movares.nl