Goed bezochte workshop BREEAM-NL

Bij deze goed bezochte bijeenkomst waren gemeenten, aannemers, Prorail en adviesbureaus aanwezig.

De deelnemers van de workshop werden welkom geheten door Martin Houben. Vervolgens gaf Lonneke van den Elshout een toelichting over BREEAM gebiedsontwikkeling. Daarna presenteerde Esteban van Zeijl de stand van zaken inzake BREEAM Infra NL. De heer Paul Heijmans van Wegenbouw Stevin Projects (onderdeel van KWS) gaf een toelichting over het project “ stationsgebied Tilburg. In dit project wordt het stationsgebied in een PPS constructie tussen gemeente Tilburg en KWS herontwikkeld. Aan de hand van de casus Stationsgebied Tilburg gingen de aanwezigen aan de slag met het keurmerk BREEAM-NL Infra. Tijdens de workshop bleek dat dit nieuwe duurzaamheidkeurmerk voor infra complexe materie is en voor veel van de deelnemers nog onbekend terrein. De deelnemers van de workshop zijn wel nog zoek naar wat BREEAM Infra betekent in hun werkgebied. Uit de evaluatieformulieren is gebleken dat deze workshop als zeer waardevol is ervaren. Met gemeente Weert en Prorail zullen concreet vervolgacties in gang worden gezet. Het is voor herhaling vatbaar!

Informatie BREEAM Team: Martin Houben, Esteban van Zeijl en Ans Bouwmeester