De Gezonde Stad in radiouitzending

In de uitzending van ‘Smart Mobility: The Future Is Now’ op New Business Radio werden we meegenomen naar de stad van de toekomst. Is een verandering in mobiliteit ook een verandering van het moderne straatbeeld? Stefanie van den Heuvel, Business Developer bij Movares, was te gast en vertelde over ‘De Gezonde stad‘.

De Gezonde Stad

De aantrekkingskracht van steden is groot en de verstedelijking zal de komende 25 jaar alleen maar verder toenemen. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze gezondheid. Naast de verder toenemende zorgkosten maken steeds meer mensen zich zorgen over hun gezondheid of ervaren de effecten van de verstedelijking. Uitstoot, overlast, klimaatverandering en eenzaamheid eisen hun tol. De vraag is: hoe kan de stad weer gezond(er) worden?

Integrale aanpak
Movares heeft een tool ontwikkeld om de potentie voor gezond leven in een stad of wijk meten. We kunnen u en uw gemeente begeleiden in het proces om tot een gezonde stad te komen, van beleid tot uitvoering. We ondersteunen u op 3 niveaus:
– vertalen van (bestuurs)ambitie naar programma’s en projecten: Gezonde Stad op strategisch niveau
– realiseren van ambitie & monitoring (meten en rekenen): Gezonde Stad op tactisch niveau
– optimalisatie in lopende projecten: de kansen voor een Gezonde Stad op operationeel niveau

Beluister de uitzending:


Zie ook:

Praktijkseminar ‘Gezonde Steden’ 15 november 2016 – Omgevingswet

PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. de Gemeente Helmond, Movares, Ballast Nedam en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn op 15 november van 14.00-17.00 in Helmond (Cacaofabriek o.v.b.) een praktijkseminar voor gemeenten en provincies om inzichtelijk te maken waar, m.b.t. de nieuwe Omgevingswet, de grootste kansen en obstakels liggen voor het organiseren/ realiseren van (binnenstedelijke)gebiedsopgaven.

Een belangrijk onderdeel is hoe gemeenten i.s.m. met de markt ‘gezondheid’ in ruimtelijke plannen gaan organiseren. Verschillende praktijkcases uit de gemeente Rotterdam en de gemeente Helmond worden door experts toegelicht en met u uitgewisseld. Lees meer