Geperforeerde buis haalt spanning uit zandlaag

Waterschap Rivierenland verbetert 3,2 kilometer Lekdijk met toepassing van de verticale waterontspanner. Het betreft het gedeelte tussen Schoonhovenseveer en Langerak.
Door waterontspanners in de dijk aan te brengen, kunnen ingrijpende maatregelen zoals verbreding achterwege blijven. Een dergelijke ingreep maakten de aanwonenden vijftien jaar geleden ook al mee. Mede daarom ging het waterschap dit keer op zoek naar een bewezen oplossing die met zo min mogelijk overlast voor de buurt gerealiseerd zou kunnen worden.

Een verticale waterontspanner is een buis van hoogwaardige kunststof, die binnendijks ter hoogte van de teen in de bodem wordt gebracht met behulp van een boorstelling. De buis, die aan de onderzijde is geperforeerd, gaat gemiddeld 10 meter de grond in, tot in de watervoerende zandlaag onder de klei- of veenlaag. Het onderste deel van de buis wordt omstort met grind, dat als een filter fungeert.

Lees meer op de website van Cobouw.