Gemeente Utrecht brengt werkbezoek aan Movares

In het kader van hun College Tour Utrecht brachten bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van Gemeente Utrecht op dinsdag 4 november een bezoek aan het Utrechtse advies- en ingenieursbureau Movares. Zij gingen met elkaar in gesprek over onderwerpen als werkgelegenheid, de arbeidsmarkt en duurzaamheid.

In het nieuwe coalitieprogramma van de gemeente is opgenomen, dat Utrecht ondernemers wil steunen op deze terreinen. Het was een open gesprek over de inzet van Movares voor een leefbaar Utrecht en de duurzame mobiliteit in de stad. Experts van Movares gaven hun kijk op het fietsenprobleem en hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Daarnaast werd er gesproken over ‘de klimaatbestendige stad’, klimaatmaatregelen die Utrecht vitaal en bereikbaar moeten houden. Het was een boeiende middag, dat nog een vervolg krijgt  om dieper in te kunnen gaan op zaken rondom werkgelegenheid.