Gemeentelijke grip op projecten

Kennisbijeenkomst ‘Gemeente aan zet’

 ‘Leer elkaars taal spreken’

 Leer elkaars taal spreken, dat is de meest effectieve wijze om samen te werken in de ingewikkelde projecten die stationsprojecten doorgaans zijn. Dit was de belangrijkste conclusie van de kennisbijeenkomst die Movares op 18 september in Groningen organiseerde voor gemeenten.

De bijeenkomst begon met een excursie naar het prijswinnende station Groningen Europapark, een ontwerp van Movares-architect Nienke van de Lune. Projectleider van de gemeente Groningen, Jelle Dijkstra, vertelde over de ervaringen in het proces. Als belangrijkste succesfactor noemde hij het elkaars taal leren spreken. ‘Wij moeten de taal van ProRail en NS leren spreken en vice versa. Alleen zo groeit het onderlinge vertrouwen. Dat én goed omgevingsmanagement is de basis voor succes.’

Vervolgens hield Arjen van Essen van Movares een presentatie over ‘Werken Derden’, zoals dat in de Beheersconcessie aan ProRail is vastgelegd.  Vanuit zijn ervaring als project- en procesmanager gaf hij aan welke voordelen en kansen het een gemeente biedt om zelf het initiatief te nemen bij de vroege planfase. Verder gaf hij de mogelijkheden weer hoe gemeenten een pro-actieve rol kunnen spelen in  het LVO (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) en de Tunnelalliantie.

Jan ter Hoor, projectmanager van de gemeente Haaren, sprak over de noodzaak om als gemeente in de ‘lead’ te blijven bij stationsprojecten. In Haren werd op deze manier een eenvoudige onderdoorgang geüpgraded tot een kwalitatief hoogstaande wijkverbinding en basis van een nieuw station. Ook hier was de bepalende factor: weet wat je wilt als gemeente en ga het gesprek aan met ProRail.

Regiomanager Joof Tummers van Movares: ‘Bij een project in de stationsomgeving komt heel veel kijken. Niet in het minst is het samenspel tussen de diverse actoren een belangrijke voorwaarde voor succes. Voor partijen is dit heel verschillend: ProRail doet voortdurend dit soort projecten en als gemeente krijg je misschien één keer in de twintig jaar te maken met dit soort problematiek. Daar kan je geen ervaring mee opbouwen. En als je dan bedenkt dat je als gemeente ook nog eens verantwoordelijk bent voor de volledige dekking van het plan én de risico’s  dan is het wel zaak om met dat geld het project zo te realiseren zoals je dat als gemeente wilt. Als Movares willen we graag een effectieve intermediair zijn tussen de verschillende partijen. Wij kennen per slot van rekening beide partijen goed, we spreken beide talen.’

 Bekijk hier de volledige uitnodiging met het programma voor de kennisbijeenkomst op 18 september 2014.

De Gemeente aan zet      De gemeente aan zet 2


Gemeenten lijken moeilijk vat te krijgen op ontwikkelingen in stationsgebieden en andere spoorse projecten binnen de gemeentegrenzen. Terwijl zij vaak zelf de grote financiers zijn. Movares organiseert in samenwerking met een aantal gemeenten, die recentelijk met succes de regie hebben gevoerd over hun eigen (stations)gebied, een reeks minisymposia rond dit thema.

Gemeente aan zet – minisymposia
Met behulp van interessante en aansprekende praktijkvoorbeelden, zoals bijvoorbeeld station Europapark in Groningen en station Helmond, wordt tijdens deze reeks bijeenkomsten de succesfactoren bij de ontwikkeling van regionale stationsknooppunten belicht. Ook worden de mogelijkheden die gemeentes hebben om bij deze ontwikkelingen de regie in handen te nemen naar voren gebracht.

Donderdag 18 september – Groningen – aansluitend programma in Skybox van stadion Euroborg
Aan de hand van de bouw van station Europapark wordt er tijdens deze (gratis) bijeenkomst ingegaan op de succesfactoren bij de ontwikkeling van regionale stationsknooppunten. U leert welke mogelijkheden u als gemeente heeft om daarbij een regierol op te pakken. Ook worden twee belangrijke ontwikkelingen die voor een proactieve gemeente van belang zijn, het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen en de TunnelAlliantie) besproken. U wordt bijgepraat over de procesgang en de kansen die deze ontwikkelingen u als gemeente en provincie bieden.

Voor aanmelding van deze kennisbijeenkomst of vragen over het programma kunt u contact opnemen met Nicoline Haase, 06-13922713.

De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat gemeenten een regierol op zich nemen in de ontwikkeling van een station. Logisch!  Elk station vormt een essentiële schakel in het stedelijk weefsel en is vaak katalysator in de ontwikkeling van een gebied. Mits het station een geslaagde kwaliteit biedt voor het gebied en haar gebruikers, maar natuurlijk ook voor de reiziger.

Station Groningen Europapark won de publiekprijs en de eerste prijs van de vakjury voor de Groningse architectuur 2013. Bij de ontwikkeling van dit station(sgebied) pakte gemeente Groningen de regierol en werkte zij vruchtbaar samen met ProRail en NS. Wat kunnen we hiervan leren? Ook gemeente Haren nam met succes de regie bij de ontwikkeling van station Haren.

Tijdens deze regionale kennisbijeenkomst gaan wij in op de succesfactoren bij de ontwikkeling van regionale stationsknooppunten, en hoe de gemeente daarin een regierol kan vervullen. Er zijn twee recente ontwikkelingen die voor een proactieve gemeente van belang zijn: het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van het Ministerie van IenM en de Tunnelalliantie van ProRail , waarbij een aannemersconsortium de detailengineering en de aanleg van onderdoorgangen verzorgt. We praten u bij over de procesgang en de kansen voor u als gemeente en provincie.

Wij zien uit naar uw komst!
Bekijk hier de volledige uitnodiging met het programma voor de kennisbijeenkomst op 18 september 2014.


Donderdag 19 juni 2014 – Helmond
Tijdens deze bijeenkomst werd aan de hand van de situatie in Helmond ingegaan op de succesfactoren, de mogelijkheden die u als gemeente heeft om een regierol op te pakken, hoe u een succesvolle samenwerking met ProRail / NS kunt bereiken en hoe met nieuwe contractvormen grip kan worden gehouden op het eindresultaat.

Met mogelijkheid tot discussie en inbreng van eigen ervaringen. Aan het einde van dit minisymposium kregen de deelnemers best practices mee waarmee zij de regie over hun eigen spoorprojecten kunt blijven voeren. Bekijk hier de uitnodiging van de bijeenkomst op 19 juni 2014.

Hm congres -14