De coronapandemie heeft in Parijs – net als in vele andere steden – voor een toename in het aantal fietsers gezorgd. De lokale overheid wil het gebruik van de fiets als transportmiddel naar de stations ook na corona stimuleren. Hierdoor ontstaat de wens voor meer en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen. Movares werkt samen met het Franse bedrijf Inddigo aan een onderzoek naar de gewenste capaciteit, verschijningsvorm en inpassingsmogelijkheden van het fietsparkeren bij 19 stations.

Nederland wordt op het gebied van de fiets gezien als toonaangevend. De afgelopen 20 jaar heeft er in Nederland een enorme kwaliteitssprong plaatsgevonden van de fietsparkeerplaatsen rondom stations en in steden. Deze kennis en expertise is in het buitenland zeer gewenst! Wij leveren dan ook graag samen met Inddigo een bijdrage aan de verschuiving naar duurzame mobiliteit door het inzetten van onze kennis. Onlangs bezochten een tweetal collega’s Parijs om de mogelijkheden te verkennen.