Effecten rolverdelingen op test- en proefbedrijf

Deze workshop van Kenniskring Systeemintegratie van Railforum gaat over hoe we tot effectieve invulling van test- en proefbedrijf kunnen komen. We horen van drie railprojecten de ervaringen tijdens de test- en proefbedrijven. Daarbij letten we vooral op de verschillen in rolverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In Delft, Amsterdam en Utrecht liggen de verschillende verantwoordelijkheden immers bij andere andere partijen. We zoeken met behulp van casussen naar de ideale mix van verantwoordelijkheden bij de diverse partijen. Doel is om tot betere systeemintegratie te komen.

Datum:  Dinsdag 3 december 2019
Tijd:       13.00 tot 17.15 uur
Locatie: Movares, Daalseplein 100, Utrecht

Globaal programma:
12.30u  Lunch met introductie Spoorketen Diensten Model
13.00u  Inloop
13.30u  Welkom en inleiding | Michiel Blaauboer
13.45u  Presentatie Spoorzone Delft | Everard van Rees
14.05u  Presentatie Noord/Zuidlijn | Jørgen Heinrich en Pelle de Wit
14.25u  Presentatie Uithoflijn | Ronald Damstra en Elske Olthof
14.45u  Toelichting casussen
14.50u  Pauze
15.15u  Behandeling casussen in groepen
16.15u  Posterpresentaties
17.00u  Terugkoppeling per groep | discussie over optimale keuze
17.15u  Borrel