Eerste paal Schiphol SmartGate Cargo

Dinsdag 11 november werd de eerste paal geslagen voor het Joint Inspection Centre (JIC) ‘SmartGate’ op de luchthaven Schiphol. Dit is een belangrijke mijlpaal van het programma Schiphol SmartGate Cargo.  In SmartGate komen alle processen en logistieke stromen samen die van belang zijn voor het controleproces. Bijzonder is het nieuwe JIC-gebouw (Joint Inspection Center) op het SmartGate terrein waar goederen die via Schiphol de buitengrens van de EU overschrijden sneller, veiliger en efficiënter worden gecontroleerd.

Binnen het JIC-gebouw bevinden zich onder andere een expeditievloer, een scanhal, opslag- en onderzoeksruimten, stalling voor voertuigen, kantoren en een opleidingscentrum.  Op Schiphol wordt het vrachtverkeer gescand op inhoud alvorens het in- en uitgevoerd mag worden. Dit scanproces gebeurt op SmartGate.

Integraal ontwerp
Om de groeiende vraag aan scans van vracht op te vangen en het controleproces te optimaliseren heeft het Rijkvastgoedbedrijf opdracht gegeven voor het project Schiphol SmartGate. Advies- en ingenieursbureau Movares ontwikkelde in samenwerking met JHK Architecten het integrale ontwerp voor dit innovatieve project. Dit betreft het gehele traject van het ontwikkelen van een ontwerp uit het programma van eisen, het samenstellen van het aanbestedingsdossier tot en met het adviseren tijdens de bouw. Het integrale ontwerp is gemaakt in een Bouw Informatie Model (BIM)waarin 3-D-ontwerpen van bouwkunde, constructies en installaties geïntegreerd zijn in één model. De kans op bouwfouten wordt hierdoor aanzienlijk kleiner.

Publiek private samenwerking
Het programma Schiphol SmartGate Cargo is een unieke samenwerking in de publiek-private sector. Het is een gezamenlijk initiatief van de Douane, Amsterdam Airport Schiphol (AAS) Air Cargo Netherlands (ACN) en KLM Cargo. Doel van het programma is het realiseren van een veiligere, snellere, efficiëntere en goedkopere vrachtafhandeling op Schiphol.

Advies- en ingenieursbureau Movares, JHK Architecten en specialisten van het Rijksvastgoedbedrjf, B/CFD (Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening) en de Douane werken intensief samen in dit project.

Klik hier voor het persbericht over deze mijlpaal door het Ministerie van Financiën