Movares eerste ingenieursbureau trede 4 Veiligheidsladder

Movares eerste ingenieursbureau trede 4 Veiligheidsladder

Movares is als eerste ingenieursbureau in Nederland gestegen naar trede 4 op de Veiligheidsladder. Bij organisaties die het vierde niveau bereiken is er sprake van hoge prioriteit voor veiligheid. Medewerkers zijn proactief, dragen zelf mogelijke verbeteringen aan, handelen actief en leren samen van opgedane ervaringen.

Samen zorgen voor bewust veilig werken, dat is het doel van de Veiligheidsladder. De veiligheidsladder is een certificeerbare norm om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in organisaties te meten en continue te verbeteren.

Van trede 3 naar trede 4
In oktober 2014 haalde Movares het certificaat Veiligheidsladder Trede 3. Op 9 september 2016 kwam voor ons bureau het heugelijke nieuws dat zowel Lloyd’s als NEN Movares per 1 september 2016 trede 4-waardig heeft bevonden. “Door al onze mensen is keihard gewerkt aan het bereiken van trede 4. Wij zijn erg trots op het feit dat wij als eerste in onze branche deze stap hebben gezet”, zegt directievoorzitter Sander Eijgenraam.

Samen zorgen voor bewust veiliger werken
Movares hecht veel waarde aan veilig werken, vooral omdat we willen dat iedereen binnen ons bedrijf, maar ook bij de organisaties waar we mee samenwerken, kan werken op een plezierige en verantwoorde manier en na het werk weer veilig huiswaarts kan keren. De praktische realisatie hiervan vraagt een voortdurende bewustwording bij alle medewerkers in de hele keten; van de (staf)medewerker op kantoor en het management tot en met de technisch ontwerper en de medewerkers buiten in het veld. Iedereen heeft in mindere of in meerdere mate te maken met veiligheid. Want: Samen zorgen wij voor bewust veiliger werken’.

Meer informatie: Kaj Valk (tel. 06-2291 2726).

Lees ook:

Veilig bewust certificaat Movares trede 4 veiligheidsladder