Het was voor Movares Group een uitdagend jaar door onder andere de uitloop van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Deze externe gebeurtenissen waren een belangrijke oorzaak voor een daling van het bedrijfsresultaat t.o.v. 2021. Met een omzet van € 111 miljoen en een nettowinst van  € 1,5 miljoen heeft het advies- en ingenieursbureau de positieve trend van de afgelopen jaren niet weten vast te houden.

Jaarcijfers 2022 en bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van Movares Group daalde van € 7,3 miljoen in 2021 naar € 3 miljoen in 2022. Movares Nederland, de grootste B.V. binnen Movares Group, droeg met € 3,7 miljoen het meeste bij aan deze daling. Hoewel Movares Nederland in de tweede helft van 2022 een verbetering zag in de resultaten, was dit onvoldoende om het resultaat van de eerste helft te compenseren. De andere entiteiten binnen Movares Group (BRO en Solveo) presteerden in lijn met 2021.

CFO Erik van Schie: “Een verstoring van de stabiliteit in Europa als gevolg van de oorlog in Oekraïne zorgde voor hogere energieprijzen en hogere materiaalkosten. Ook de stikstofproblematiek bleef in Nederland een belangrijke invloed hebben op infrastructurele werken. Deze factoren hadden effect op zowel projecten die reeds in uitvoering waren, als op het in de markt zetten van nieuwe opdrachten. Hierdoor zijn een aantal grote projecten die Movares in uitvoering had stopgezet of uitgesteld.

 

 

Mogelijkheden tot groei

Movares heeft een hoge ambitie en de omzetontwikkelingen van de laatste jaren en de grote opgaves waarvoor ons land de komende jaren staat, laten zien dat er meer dan voldoende mogelijkheden zijn tot groei. De orderportefeuille is in de tweede helft van 2022 substantieel gegroeid, waardoor het advies- en ingenieursbureau vol vertrouwen kijkt naar 2023.