Duurzame week bij Movares

Duurzaamheid… Iedereen is het erover eens dat we duurzamer moeten ontwerpen en bouwen, maar hoe realiseren we dat in de praktijk?

Tijdens de Duurzame Week (16-19 september 2013) biedt Movares u de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de implementatie van duurzaamheid.

U bent van harte uitgenodigd! Hieronder vindt u het activiteitenprogramma met een overzicht van de workshops over duurzaamheid.

Wilt u deelnemen? Meldt u zich dan aan bij de contactpersoon van de workshop.

Programma Duurzame week 2013:

Maandag 16 september

Interne duurzame markt Tijdens de Duurzame Week staan we ook intern extra stil bij het thema Duurzaamheid. Alle afdelingen van Movares presenteren hun activiteiten en ideeën op het gebied van duurzaamheid. Er zijn vele activiteiten waaronder een prijsvraag voor collega’s.

Dinsdag 17 september, De Duurzame Leverancier en Duurzame markt

09.00 – 12.00 uur Bijeenkomst van de Duurzame Leverancier. Tijdens deze bijeenkomst vindt de oprichting van het Green Deal Grondzuigen plaats. Informatie en aanmelden bij: Renee van den Heuvel
12.30 – 13.30: Duurzame markt – hal en bedrijfsrestaurant ‘De Plint’ Op 16 en 17 september presenteren afdelingen van Movares hun activiteiten en ideeën op gebied van duurzaamheid. Natuurlijk is ook de Movares Foundation van de partij.

Workshops Duurzaamheid > lees meer (13.30 – 15.15 uur)

Keuzes in de vroege planfase zijn bepalend voor de duurzaamheid van het eindresultaat. Maar hoe maak je de juiste keuzes? Informatie en aanmelden bij: Rien Sleurink
Waar liggen de mogelijkheden voor duurzame en slimme besparingen in uw projecten? Informatie en aanmelden bij: Rene Dorleijn
‘Workshop Duurzame verlichting’ Informatie en aanmelden bij: Rene Dorleijn
Duurzame verlichting in infrastructurele projecten Waar liggen de kansen? Wat kan anders, beter? Een uitwisseling van gedachten. Aan deze workshop wordt medewerking verleend door Philips.
Informatie en aanmelden bij: Mari van Leur, Renee v.d. Heuvel
‘Emissieloos OV in de stad’ Hoe zorgen we er voor dat openbaar vervoersystemen in binnenstedelijk gebied ook door de volgende generaties nog steeds verantwoord gebruikt kunnen worden?
Informatie en aanmelden bij: Jos Burgemeester

Inspiratielezing en ronde tafel Duurzaamheid > lees meer

15.45 – 16.15 uur: Inspiratielezing ‘Radicale Participatie’, door Pepik Henneman Participatie door gebruikmaking van onze creatieve vermogens. Lees meer. Informatie en aanmelden bij: Maurice van Rooijen
16.15 – 17.15: paneldiscussie ‘Het Verduurzamen van Duurzaamheid’ Is duurzaamheid een reden of een gegeven? Informatie en aanmelden bij: Maurice van Rooijen

De middag wordt besloten met een netwerkborrel voor de deelnemers aan de workshops en het rondetafelgesprek.

Woensdag 18 september

15.00 – 17.00 Workshop: Verduurzamen van Vastgoed Locatie: regiokantoor Movares Zuidoost in Eindhoven De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Donderdag 19 september

15.00 – 17.00 Workshop Duurzaam besparen met BIM Waar liggen de mogelijkheden voor duurzame en slimme besparingen in uw projecten? Locatie: regiokantoor Movares Noordoost in Arnhem De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.
14.00 – 19.00 Themabijeenkomst ‘P+R, de quick wins’ Wat zijn de concrete verbetervoorstellen waardoor knooppunten op korte termijn en kosteneffectief de ketenmobiliteit aantrekkelijker maken? Locatie: regiokantoor Movares Zuidwest in Rotterdam Deze (betaalde) themabijeenkomst wordt georganiseerd door Movinnio en Deltametropool i.s.m. Movares. Informatie en aanmelden bij: Annelies van Remmerden

Zaterdag 21 september

Modaliteiten-rally Duurzame week bij Movares Advies- en ingenieursbureau Movares organiseert jaarlijks diverse activiteiten in het kader van duurzaamheid. Van 16 t/m 19 september wordt o.a. een duurzame markt georganiseerd, diverse workshops over duurzaamheid met en voor onze klanten en een vergadering van De Duurzame Leverancier. Meer informatie: Diederik Verheul, manager Duurzaamheid (tel. 06-5352 7542)