In het eerste kwartaal van 2024 heeft Movares door duurzame advisering in projecten gezorgd voor potentieel 13,44 kton CO2-reductie. Dat is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die ongeveer 700.000 bomen in een jaar opnemen.

Zo adviseerden we Hegeman Bouw& Infra B.V. om een zo laag mogelijke milieu impact te behalen voor de aanbesteding Raalte – Heino. Dit is gelukt door duurzamer materiaalgebruik te adviseren en de levenscyclus analyses van het materiaalgebruik op te stellen. Ook adviseerden wij Provincie Flevoland over de duurzaamste keuze binnen een variantenstudie voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg bij Urk. Door de milieubelasting van de verschillende materialisaties van de varianten in kaart te brengen konden we adviseren over de duurzaamste keuze.