Het Westplein wordt grootschalig geherstructureerd. In het plan wordt de Leidse Rijn doorgetrokken en weer zichtbaar in het straatbeeld. Het Westplein is nu nog een plek waar veel auto’s, asfalt en fietsen zijn. Het nieuw in te richten deel van de stad heet voorlopig het Lombokplein.

Losse bruggen in Utrecht aan het Lombokplein

studioSK , de ontwerpstudio van Movares, is als eerste geëindigd en geselecteerd bij de gunning voor het maken van het voorlopige ontwerp van twee bruggen in Utrecht aan de Kanonstraat en Damstraat aan het Lombokplein.

Uit het juryrapport: ”De visie op de opdracht is volledig en overtuigend en geeft een grote mate van vertrouwen. De visie, die uitgaat van de lokale kwaliteit, is concreet en heeft oog voor aansluiting op de omgeving.”

Visie op de twee bruggen

Bij de Kanonstraatbrug stelt studioSK voor om drie losse bruggen te ontwerpen in plaats van één grote. Op die manier minimaliseert studioSK het materiaalgebruik. Door vides te maken wordt er licht naar het onderliggende fietspad en het water getrokken wat de sociale veiligheid, beleving en biodiversiteit ten goede komt.

Ecologische groene route

Op een plek met hoge dichtheid aan bebouwing als Utrecht is het extra belangrijk groen te integreren in het ontwerp en de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen. In het voorstel wordt de groene kade doorgetrokken onder de bruggen in de vorm van een ecologische route. Door een loopplank in de groenzone kunnen bijvoorbeeld knaagdieren en salamanders gemakkelijk hun weg vinden onder het verkeer door.

Gemeente Utrecht schrijft: “De voorstellen zijn sterk. De referentiebeelden ondersteunen de visie goed, waarbij groen als ontwerpmiddel sterk is. De manier waarop het thema duurzaamheid is beschreven, wordt als meerwaarde gezien.”

Lombokplein herinirchting

Het ontwerp voor de buitenruimte werkt de Gemeente verder uit in een voorlopig en vervolgens in een definitief ontwerp. De verwachting is dat er in 2024 wordt gestart met het uitvoeren van het plan, deze planning is afhankelijk van de financiële haalbaarheid.

Meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/lombokplein-herinrichting-westplein-leidse-rijn-en-graadt-van-roggenweg/