Duurzaam station sluitstuk spoorzone

De plaatsing eind oktober van een serie viaductdekken door aannemer MNO Vervat brengt de realisatie van de spoorzone Helmond een stap verder. Het eerste planonderdeel, een fietsgebouw voor 2000 fietsen, met o.a. gezeefdrukte glasgevels en een groendak is inmiddels vrijwel klaar en wordt nu ingericht.

Projectarchitect van de spoorzone Paul van der Ree heeft in opdracht van de gemeente nu ook een ontwerp gemaakt voor een nieuw stationsgebouw. Het definitieve ontwerp voorziet in een ovaal gebouw waarbij op het groene sedum-dak ook plaats is voor circa 200 m2 zonnepanelen. De ruime luifel rondom het gebouw biedt niet alleen comfort maar reguleert tevens de temperatuur. Ook zal een grijs-water circuit aangelegd worden in het gebouw dat rondom volledig transparant zal zijn.

Het bouwwerk sluit zo perfect aan bij de ambities van de gemeente voor het stationsgebied en het totaal zal in 2013 gereed zijn. Het oude station is inmiddels gesloopt.