Dutch Power Symposium “Stopcontact op zee”

De overheid streeft naar een volledig duurzame energievoorziening. Vol inzetten op windenergie is van cruciaal belang om deze ambitie te verwezenlijken. Dit vraagt om verregaande initiatieven op het gebied van het ontwikkelen en bouwen van offshore windparken.

Dutch Power organiseert o.a. met behulp van Movares op 20 maart de bijeenkomst “Stopcontact op zee”.

De 9 sprekers van EZ, TenneT, Shell, Navigant, Prysmian, HSM, Joulz Energy Solutions, TKF,  en Movares benaderen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken:  Europese ambities, de (markt)ontwikkeling t.a.v. windenergie op zee, de rol van TenneT, het ontwerp, de bouw, de installatie en in bedrijf nemen van de windparken, het offshore station, de verbindingen en het landstation, inclusief de toekomstige ontwikkelingen.

Martin Wolve geeft namens Movares een presentatie over het Integraal 3D ontwerp van een Landstation.