Dutch Green Building Week 2012

De 2e editie van de Dutch Green Building Week is van maandag 17 tot en met vrijdag 21 september 2012. Een week volop activiteiten die Nederland inspireren om actief met duurzaam bouwen en ontwikkelen aan de slag te gaan. ‘Samen met onze opdrachtgevers, partners, concurrenten en leveranciers kunnen we een stap voorwaarts maken door samen duurzame alternatieven te bedenken’ Lees meer over duurzaamheid en Movares.

Een selectie van onze activiteiten rondom de Duurzame week. Meldt u zich aan met het onderstaande formulier. Deelname is kosteloos.


dinsdag 18 september

Start marktconsultatie van BREEAM-NL Infra: duurzaamheid meetbaar bij Infraprojecten

Een interessante middag bij Movares waar de start van de marktconsultatie van BREEAM-NL Infra plaatsvindt: duurzaamheid integraal meetbaar maken bij Infraprojecten. Movares heet u van harte welkom op dinsdag 18 september 2012 – 13:30 tot 17:30 uur, Movares Nederland, Daalse Kwint 101 te Utrecht.

Precies een jaar na de start van de ontwikkeling van BREEAM-NL Infra start de Dutch Green Building Council de marktconsultatie voor BREEAM-NL Infra. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opstellen van de conceptversie van de beoordelingsrichtlijn. Het is nu tijd om deze te delen en experts en potentiële gebruikers te vragen hoe de richtlijnen verder verbeterd kunnen worden. In het middagprogramma zullen de deelnemers na een algemene introductie opgedeeld worden in workshopgroepen. Per groep wordt een thema met criteria behandeld en kunnen de deelnemers feedback geven hoe de opgestelde beoordelingsrichtlijnen verbeterd kunnen worden. Thema’s zijn bijvoorbeeld management, Bodem, Energie, Water en Materialen. Er is plek voor ongeveer 60 mensen. U kunt zich nog aanmelden.

 

Download de uitnodiging en het programma  (pdf)

Aanmelden via breeam@movares.nl


Woensdag 19 september

Movares sessie: Energieverbruik in de afweging van spoorvarianten

Woensdag 19 september 2012 van 14:00 tot 16:30 uur, Movares, Daalseplein 101 Utrecht

De trein, tram en metro zijn duurzamer dan verkeer over de weg. De duurzame voorsprong op auto en vliegtuig wordt echter steeds kleiner. Een van de manieren om een nog groener spoor te realiseren is middels de spoorinfrastructuur het energieverbruik van infra én materieel te reduceren. De spoorsector neemt nu eerste stappen hiertoe.
In de duurzame week maken we graag samen met u de balans op en analyseren we wat nodig is om het energieverbruik meer aan de orde te laten komen in de afweging van spoorvarianten.

U bent van harte welkom op 19 september. Het eerste uur besteden we aan de huidige stand van zaken: Hoe wordt tot nu toe energieverbruik gespecificeerd? Welke tools zijn beschikbaar? Wat zijn de uitgangspunten voor de afwegingen? Van welke toekomstige dienstregeling(en) wordt uitgegaan? Na een korte pauze voeren we daarna een discussie over de toepasbaarheid in de praktijk: Wordt energieverbruik (duurzaamheid) meegenomen in de afwegingen? Wordt het belang voldoende onderkend? Valt dit te verbeteren of is de planvorming al complex genoeg?

Wilt u bijdragen aan een nog groener spoor? Meldt u zich dan nu aan. Maarten Cornelissen, accountmanager Movares, kijkt uit naar uw komst.

Aanmelden via ine.schoolderman@movares.nl


Donderdag 20 september

Workshop Cradle-to-cradle (C2C) Laat u inspireren!

Donderdag 20 september 2012 – 14:00 tot 17:00 uur, Movares Nederland, Leidseveer 10 te Utrecht

Movares en Smart Group nodigen u uit voor een inspirerende workshop Cradle-to-Cradle. Dr. ir. Saskia van Stroe-Biezen, lector Duurzaam Innoveren (Fontys Hogescholen) en ir. Rob Stringa, architect, presenteren de principes op inspirerende wijze. Ze vertalen deze naar uw werkpraktijk, en leren u hoe de principes leidend kunnen zijn in het doen en denken binnen uw organisatie.

 

 

Meer informatie vindt u op de website van de Dutch Green Building Week: http://www.dgbw.nl.

Dutch Green Building Week