De Maaslijn is de spoorverbinding tussen Nijmegen en Roermond. Het is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland. Om het reizigersvervoer te verbeteren wordt de Maaslijn ‘opgewaardeerd’ door onder andere het elektrificeren van het spoor, toevoegen van extra spoor en verbeteren van de veiligheid op overwegen. Maar wat zijn de effecten van deze aanpassingen op de omgeving? Met een digitale milieueffectrapportage brachten wij de impact in kaart.

Een milieueffectrapportage (MER) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. Denk hierbij aan informatie over probleem en knelpuntenanalyse, beschrijving van de maatregelen en beoordeling van effecten. Het MER bevat ook een groot aantal achtergrondrapporten met een toelichting van de effecten van verschillende milieuthema’s op de leefomgeving. Het is wettelijk verplicht om een MER op te stellen voordat er een definitief besluit wordt genomen.

Het document is belangrijk voor de omgeving en biedt betrokkenen ook de mogelijkheid om bezwaar te maken. Maar: de grote hoeveelheid aan informatie (ruim 1.600 pagina’s aan rapporten) maakt het geheel lastig te doorgronden voor burgers, ambtenaren of bestuurders. In het geval van project Maaslijn is het extra lastig omdat het een tracé van 85 kilometer betreft. Het is daarom erg zoeken naar de juiste informatie voor specifieke locaties. Wij hebben voor het project opwaardering Maaslijn daarom een digitale milieueffectenrapportage ontwikkeld.

Digitaal MER: gebruiksvriendelijk en toegankelijk

In het digitale MER is een enorme hoeveelheid informatie op een toegankelijke en leesbare manier digitaal weergegeven. Op de website wordt informatie op verschillende manieren (zoals video’s en interactieve kaarten) getoond. Ook kunnen alle achtergrondrapporten op de website worden gedownload. De informatie is per specifieke locatie (bijvoorbeeld een woning) makkelijker en sneller te vinden en te begrijpen. Ook kan er ingezoomd worden op woningniveau en per onderwerp (milieuthema) worden ‘doorgeklikt’. Hierdoor kan de lezer zelf beslissen welke informatie, verdiepingsslag, locatie of welk detailniveau hij/zij in wil zien.

Door het MER digitaal beschikbaar te stellen wordt de lezer geholpen met de zoektocht door de grote hoeveelheid beschikbare informatie. Dit voorkomt in het zienswijzeproces veel vragen of onduidelijkheden. Hierdoor kan wellicht worden voorkomen dat een grote hoeveelheid zienswijzen wordt ingediend tijdens de planologische procedure.

Positief advies over MER van de Maaslijn

Op 13 juli 2021 heeft de commissie MER een positief advies uitgebracht over het MER van de Maaslijn. In het adviesgesprek wat wij met de commissie hebben gehad is positief gereageerd op het digitale MER en was de commissie zeer te spreken over de wijze waarop wij de informatie uit het MER digitaal toegankelijk hebben gemaakt voor een breed publiek.

Het digitaal MER voor de opwaardering Maaslijn is te bekijken op: https://digitaalmermaaslijn.movares.net/