‘Wat betekent dit project voor omwonenden of voor de wegbeheerder die straks het onderhoud moet doen?’ Denken vanuit de mensen die belang hebben bij een project vinden wij essentieel voor een goed resultaat. In het project ‘Tweede aansluiting Ekkersrijt’ en de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam’ hebben we met succes Design Thinking toegepast. Dit is een methode om tot innovatieve en creatieve oplossingen te komen voor uiteenlopende vraagstukken of problemen. En het belangrijkste: de klantbehoefte staat centraal.

Een mobiliteitsproject heeft vaak veel belanghebbenden. Zo heeft het omleggen van een weg niet alleen gevolgen voor automobilisten, maar ook voor de wegbeheerders en omwonenden. Het is de kunst om de belangen van alle betrokkenen duidelijk voor ogen te hebben bij het maken van een ontwerp of advies. Op dit moment wordt er vaak ontworpen op basis van beschikbare gegevens waardoor het resultaat niet altijd aansluit op de wensen van de gebruikers. Met Design Thinking, ook wel ontwerpend onderzoek, worden de wensen van de verschillende belanghebbenden centraal gesteld bij het maken ontwerpkeuzes, dit geeft uiteindelijk een veel beter resultaat.

Burgerparticipatie aantoonbaar

Volgens planning wordt in 2022 de nieuwe Omgevingswet van kracht. Daarmee krijgt burgerparticipatie een belangrijke rol binnen projecten. Ook daarvoor is Design Thinking zeer geschikt. Wij hebben deze methode inmiddels toegepast bij het ontwerp van een extra ontsluiting van het bedrijvenpark Ekkersrijt bij Eindhoven. Ook bij het ontwerp van de nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam bleek Design Thinking een succes. Na afronding van onze opdracht ontvingen we hele positieve reacties van zowel de betrokkenen als onze opdrachtgevers. Inmiddels passen we de methode ook toe bij de MIRT-verkenning OV en Wonen in de regio Utrecht. Voor meer informatie hierover, neem contact op met Marcel Boerefijn.