Demo ObjectLive en MXML tijdens marktdag Spoordata

Bij de complexiteit van hedendaagse projecten is data-uitwisseling cruciaal. Op 28 januari organiseert ProRail een marktdag voor Spoordata in het NS Trefpunt van 13:00 – 18:00 uur.
Hier laat Movares zien hoe met ObjectLive een integraal ontwerp van de spoorse infrastructuur met alle technische werkvelden met de ontwerptool MXML tot stand komt.

Webplatform ObjectLive, een gebruiksvriendelijke projectomgeving met object- en procesinformatie
Movares heeft het webplatform ObjectLive ontwikkeld. Dit is een gebruiksvriendelijke BIM-projectomgeving waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers samen een bouwwerk met alle relevante object-en procesinformatie virtueel tot stand laten komen. Ook laten de standhouders zien hoe een integraal ontwerp van de spoorse infrastructuur met alle technische werkvelden met de ontwerptool MXML tot stand komt.
Dit doen we aan de hand van een mooi voorbeeld, ‘de verbouwing van Station Utrecht’.

Optimale data-uitwisseling met alle spoorontwerpdisciplines
Movares maakt integraal ontwerpen van de spoorse infrastructuur mogelijk met de ontwerptool MXML.
De kenmerken:
– alle techniekvelden in samenhang
– techniekvelden hebben eigen ontwerp- en controletooling
– één omgeving voor integrale en onderlinge toetsing
– uitwisseling van data, geen tekeningen (MXML).

http://spoordata.nl/introductie-spoordata-marktdag