In Nederland worden jaarlijks honderden wissels door de wielflenzen van een trein ‘aangereden’. Dit aanrijden leidt tot wisselende belasting op de verschillende onderdelen in een wissel, waardoor vermoeiing, slijtage of erger kan ontstaan. Het is duidelijk dat dit onwenselijk is en voorkomen moet worden. Gelukkig is er nu een oplossing beschikbaar om deze problemen te voorkomen. Maak kennis met de DeltaSwitch.

Bij wissels met één steller bestaat de kans dat de maat van vrije wielpassage (MVVWP) niet aan de normering voldoet. Het gevolg is dat de achterkant van de afliggende tong door de wielflenzen van een trein kan worden geraakt. In deze situatie kan DeltaSwitch in veel gevallen een verbetering aanbrengen.

Maat van vrije wielpassage

Wanneer de bewegende onderdelen van een wissel door de binnenkant van een treinwiel worden geraakt, veren deze terug en worden herhaaldelijk door de volgende wielen van de trein aangereden.

Om het aanrijden van wissels door treinflenzen te voorkomen, heeft ProRail speciale eisen aan de maatvoering van een wissel opgesteld. Dit noemt men de maat van vrije wielpassage of kortweg: MVVWP. Nadat een wissel in het spoor gebouwd is, ontstaat er door het intensieve gebruik na verloop van tijd vaak een afwijking in de MVVWP. Omdat het niet altijd duidelijk is hoe de afwijking precies ontstaat en wie er verantwoordelijk is voor de herstelkosten, zijn afwijkingen in de MVVWP een gezamenlijk probleem voor de gehele spoorbranche.

DeltaSwitch: veiliger spoor en significante kostenbesparing

Het herstellen van afwijkingen in de MVVWP is niet eenvoudig. De mate van omleggen wordt door de bouw van het wissel bepaald. Ook tongverstijvingen hebben niet altijd het gewenste effect. Ook kunnen materiaalspanningen tijdens berijden ervoor zorgen dat de wisseltong niet meer de vereiste positie bereikt. Door het inbouwen van de DeltaSwitch worden afwijkingen in de MVVWP voorkomen en ontstaat er geen schade aan het wissel. Naast het vermijden van faalkosten, levert de toepassing van de DeltaSwitch ook tijdwinst voor de aannemer op. Ongeveer een uur inbouw- en afsteltijd per wissel. In een weekend,  waarin bij sommige projecten tien tot twintig wissels worden in- of omgebouwd, kan dat dus wel twintig uur schelen.

Een veiliger wissel

Het DeltaSwitch-systeem is toepasbaar op elk type wissel. Per wisseltong is slechts één DeltaSwitch nodig. Naast een veiliger wissel, zorgt DeltaSwitch ook voor het sneller en nauwkeuriger kunnen afstellen van de wisselonderdelen. De DeltaSwitch wordt onder de wisseltong bevestigd en deze wordt zonder speciaal gereedschap eenvoudig afgesteld, nadat deze op zijn plaats is gebracht. Omdat DeltaSwitch de tong veel verder optilt in vergelijking met andere ‘smeerloze constructies’, is deze afstelling veel minder kritisch. Voorheen moest een monteur speciaal gereedschap gebruiken om te controleren of de smeerloze constructie op de goede plek en hoogte was gemonteerd, met alle risico’s op afwijkingen in de MVVWP van dien. Dat hoeft nu dus niet meer.

Vrijgegeven product

In totaal is er vier jaar lang aan de ontwikkeling van het systeem gewerkt. DeltaSwitch is al uitgebreid in de praktijk getest en de resultaten zijn naar volle tevredenheid. Het product verbetert niet alleen de MVVWP, maar dient ook als smeerloze constructie. De DeltaSwitch voldoet inmiddels nu ook aan de eisen die ProRail stelt aan zogenaamde smeerloze wisselconstructies en is vrijgegeven conform SPC00341.

De DeltaSwitch is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen Movares, Kampa en Voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V., ondersteund door ProRail en Railcenter.

BestandTitelGrootte 
application/pdfBistable Mechanism improves setting of Switch Rails – Bos. J. – Movares V1.1cc672 KBDownload