Een ‘druktemonitor’ voor meer inzicht in en grip op de drukte in een binnenstad. In de stad Utrecht wordt dit concept als eerste beproefd! Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het innovatievoorstel ‘De stad als dagelijks evenement’ als een van de 24 innovaties gehonoreerd. Samen met onze partners, de gemeente Utrecht, Centraal Bureau voor de Statistiek, uCrowds en de Universiteit Utrecht, hebben we hard aan dit voorstel gewerkt en kunnen we nu écht aan de slag.

Utrecht bruisende bestemming

De binnenstad van Utrecht is een bruisende bestemming voor inwoners uit de stad en uit de regio en uiteraard voor toeristen. Naast de reguliere bezoekers, bezoeken ruim 3 miljoen mensen per jaar geplande evenementen in de stad. Door de aanzienlijke groei en verdichting van de stad kan eigenlijk beter gesproken worden over ‘de stad als dagelijks evenement’.

Inzicht in drukte

Er zijn echter ook keerzijden: de huidige corona-crisis met daaraan gekoppelde ‘open up’, de toenemende kosten en risico’s op gebied van veiligheid en leefbaarheid, of het dichtslibben van toegangswegen. Om deze gevolgen te kunnen managen is een nieuw soort informatievoorziening nodig. Het consortium gaat samen met de bedrijven in de binnenstad een privacy-by-design ‘druktemonitor’ ontwikkelen om meer inzicht in en grip op de drukte te krijgen. Een dergelijke druktemonitor kan eveneens uitstekend ingezet worden bij grootschalige evenementen, maar ook bij ‘reguliere drukte’ zoals bijvoorbeeld koopzondagen. De druktemonitor biedt naast inzicht ook pro-actief een handelingsperspectief hoe te acteren in het geval van ongewenste drukte.

Mobiliteitsgerelateerde data

Binnen dit project ontwikkelt Movares de druktemonitor in de vorm van een (GIS-)dashboard. Eveneens ontwikkelen we algoritmes en technieken om diverse sensordata om te zetten naar relevante informatie. Hier wordt ook nadrukkelijk de koppeling gelegd met mobiliteitsgerelateerde data (lopen, auto, openbaar vervoer, fiets) en de impact op de economie/omzet van ondernemers in de binnenstad.