Om tunnelrenovaties soepel en veilig te laten verlopen is één ding essentieel: goede logistiek. Daarom heeft Movares vanuit het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) de mogelijkheden van logistiek in kaart gebracht in de Handreiking Logistiek bij tunnelrenovaties. De handreiking geeft tips per projectfase en presenteert de ervaringen en best practices per project.

Logistiek bij tunnelrenovaties

Bij tunnelrenovaties en -onderhoud moet rekening worden gehouden met de beschikbare tijdsloten, de behoefte van de omgeving en het menselijke aspect. Dit is een complexe uitdaging en daarom is goede logistiek van groot belang. Vanuit die gedachte is vanuit het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) de Handreiking Logistiek bij tunnelrenovaties opgesteld. In 2022 heeft de werkgroep van het COB diverse technische en organisatorische aspecten onderzocht die van belang zijn tijdens het renoveren van tunnels. Deze onderzoeken zijn zowel binnen als buiten de sector uitgevoerd.

Een diverse werkgroep

De werkgroep bestond uit experts vanuit zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers. Hierdoor zijn de behoeften en beperkingen vanuit verschillende invalshoeken onderzocht. De ervaringen van de werkgroep zijn gebundeld in de handreiking ‘Logistiek bij tunnelrenovaties’. Dit document is door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers te gebruiken om de logistiek te optimaliseren . De handreiking is ook toepasbaar op het uitvoeren van onderhoud tijdens geplande onderhoudsperioden.

Download hier de handreiking: Logistiek bij tunnelrenovaties – COB