De elektrische auto

In de afgelopen jaren is veel gesproken over de komst van de elektrische auto. Zou hij werkelijk marktaandeel gaan pakken? Wanneer zou dit gebeuren? Wat zijn de gevolgen voor het elektriciteitsnet?

De afdelingen Energy en Mobiliteit van Movares slaan de handen ineen en helpen ASR verzekeringen, Netbeheer Nederland en NS Poort. Inmiddels is wel duidelijk dat elektrische auto’s, zeker wanneer ze voorzien zijn van een range-extender, aan een opmars bezig zijn. Geholpen door een aantrekkelijk financieel klimaat zijn het vooral leaserijders die momenteel serieus naar de mogelijkheden van elektrische auto’s kijken. Door deze ontwikkeling worden steeds meer organisaties geconfronteerd met de vraag of en zo ja welke faciliteiten de werkgever hiervoor beschikbaar moet stellen. Een minstens zo belangrijke vraag is wat voor de specifieke organisatie het te verwachten aantal elektrische voertuigen is.

Movares ondersteunt diverse bedrijven bij deze afweging. Momenteel wordt een business case opgezet voor ASR verzekeringen in Utrecht. Daarnaast wordt er een plan van aanpak samengesteld voor de uitvoering van een aantal oplaadpilotprojecten bij NS Poort.

Als opsteller van landelijke prognosemodellen voor de brancheorganisatie van alle Nederlandse netbeheerders (Netbeheer Nederland) is Movares goed in staat op basis van deze kennis een detaillering voor een specifieke organisatie te maken. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de uitgebreide ervaring op het gebied van mobiliteitsmanagement. Ook wat betreft de techniek kan Movares voorzien in een onafhankelijk en gedegen advies. Bijvoorbeeld over het type, het aantal en de locatie van oplaadpalen. Door onze rol als voorzitter van de normcommissie Elektrische Voertuigen (NEN-NEC 69) zijn we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zijn we via diverse projecten actief op het gebied van smart charging, een manier van laden die overbelasting van het elektriciteitsnet moet voorkomen en tegelijkertijd zo goedkoop en duurzaam mogelijk is. Op dit moment werkt Movares bijvoorbeeld voor de landelijke projectgroep Smart Grids een strategie op het gebied van smart charging uit. Onderdeel van de strategie is het voorstellen van een vijftal pilotvoorstellen die de nodige kennis en ervaring moeten opleveren om netproblemen te voorkomen als de transitie naar elektrisch wegvervoer serieuze vormen aanneemt.

Voor meer informatie: Rik Luiten