De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. In 2020 werd er 436,8 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Een goede bereikbaarheid van én naar de haven is cruciaal. Daarom is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan het Theemswegtracé: een viaduct van ruim vier kilometer lang ter vervanging van de Calandbrug voor het spoorgoederenvervoer. De Calandbrug is een hefbrug die een steeds grotere bottleneck vormde. Zeeschepen hadden hier voorrang op het spoorverkeer en elke brugopening zorgde ervoor dat goederentreinen gemiddeld 20 minuten stil moesten staan. Met de groei van het aantal zeeschepen én de groei van het goederenvervoer per spoor werd de Calandbrug een steeds groter knelpunt. Sinds vanmorgen vroeg behoort dat tot het verleden. Na zes dagen buitendienststelling reden de eerste goederentreinen over het tracé. Met de ingebruikname is er capaciteit ontstaan voor 230 goederentreinen per dag, in de oude situatie waren dat er negentig.

De haven van Rotterdam heeft een strategische ligging aan de monding van de Rijn. Daardoor ligt een achterland met zo’n 460 miljoen inwoners binnen bereik. Het economische belang van de haven is dan ook groot: Nederland dankt € 45,6 miljard ofwel 6,2% van zijn toegevoegde waarde aan de Rotterdamse haven. Het nieuwe Theemswegtracé maakt onderdeel uit van de Havenspoorlijn die via de Betuweroute de Rotterdamse haven met de rest van Europa verbindt.

Langdurige samenwerking

Movares ondersteunt al een aantal jaar het Havenbedrijf Rotterdam en ProRail met aanpassingen in de haven. Zo hebben wij voor dit project het spoortracé met de twee nieuwe stalen bruggen ontworpen en waren we intensief betrokken bij de betonconstructie van het nieuwe tracé. Ook hebben we analyses gedaan van de aanbepalende projecten die in- en externe raakvlakken hebben met dit project. Verschillende medewerkers van de afdeling Contract- en Bouwmanagement waren verantwoordelijk voor de waarneming en het bouwmanagement voor de onderbouw, gaven advies over de uitwerking van de ontwerpen en toetsten de ontwerpen en al het overige staalwerk op het Theemswegtracé. Zodra het nieuwe spoor op het Theemswegtracé gereed is wordt het geheel overgedragen aan ProRail. We zijn heel trots dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan het succesvol realiseren en in gebruik nemen van het nieuwe tracé!

Duurzame aspecten

Voor de haven van Rotterdam is duurzaamheid belangrijk. Het Havenbedrijf Rotterdam stimuleert daarom het vervoer van goederen per binnenschip of spoor, in plaats van per vrachtauto. Voor het spoor zet het Havenbedrijf samen met ProRail in op een zo groot mogelijk aandeel van elektrische tractie (25 kV) in plaats van diesellocomotieven. In het ontwerp van het tracé stond efficiëntie van het treinvervoer centraal: het nieuwe tracé kent veel ruimere bogen dan het oude tracé via de Calandbrug en vrijwel geen helling, waardoor er minder energie wordt verbruikt. De grootste energiewinst is echter behaald doordat treinen nu niet meer hoeven te stoppen voor een openstaande Calandbrug. Het kost veel energie om een goederentrein weer in beweging te krijgen na een stop.

En ook niet onbelangrijk: er worden zo veel mogelijk materialen van het oude spoortracé hergebruikt, zoals het koper van de bovenleiding, staal en het beton van de spoorconstructie.