DBFM: ‘medicijn met bijwerkingen’

frits-verheesDesign-Build-Finance-Maintain (DBFM) is een populaire keuze bij publiek-private samenwerking. Toch zijn de resultaten vaak niet zo positief als vooraf op papier werd geschetst. Zo kunnen risicoverdeling en stakeholdermanagement hordes opwerpen. Hoe ga je hiermee om? Onderzoekers Frits Verhees en Stefan Verweij geven in ROmagazine tips om succesvolle DBFM te realiseren. 

Scheve risicodeling

DBFM biedt veel kansen voor slimmere, effectievere en hoogwaardige infrastructuurontwikkeling. Maar makkelijk is het niet. Dat komt onder meer door risicodeling en stakeholdermanagement. Aan het begin van projecten krijgen opdrachtnemers soms te maken met scheve risicoverdeling. Ze krijgen risico’s toebedeeld die buiten hun invloedssfeer liggen. Bijvoorbeeld wanneer een gemeente niet tijdig vergunningen verleent. Is dit wel de schuld van de opdrachtnemer? En wat is het alternatief? Moet de opdrachtgever het risico dragen? Verhees en Verweij beschrijven in hun artikel het infraproject de Waardse Alliantie, waar een mogelijk succesvolle aanpak wordt gehanteerd. In dit project delen opdrachtgever en opdrachtnemer de risico’s.

Managen van stakeholders

Tijdens de projectuitvoering vormt ook het managen van alle stakeholders een horde. Publiek-private samenwerkingen hebben vaak veel stakeholders. Dit leidt tot grote complexiteit, waardoor het onduidelijk is wie welke stakeholder managet. En dat roept vaak weerstand op. Het Nederlandse A2 Maastricht-project heeft hiervoor een mooie oplossing gevonden. Dit project heeft voor het stakeholdermanagement een stuurgroep met eigen budget waarin beide partners vertegenwoordigd zijn.

Geen wondermiddel

DBFM heeft veel potentie, maar is geen wondermiddel. Een medicijn met bijwerkingen dus. 2 mogelijke remedies voor deze bijwerkingen zijn risicodeling en gezamenlijk stakeholdermanagement.

Vul onderstaand formulier in om het hele artikel te lezen.

BestandGrootteDownload
pdfDBFM: 'medicijn met bijwerkingen'2 MBDownload