DBFM-debat 15 september 2015

Samenwerken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers: Kan dat? Moet dat? En zo ja, hoe doe je dat?

Na een aantal jaren praktijkervaring en meerdere wetenschappelijke (promotie)studies, lijkt het een goed moment om weer eens de balans op de maken over samenwerking binnen DBFM-contracten.

Als vervolg op het ‘dossier DBFM  in de Wegenbouw ‘dat verscheen in VK1/2015, wordt op 15 september tussen 16.00 en 19.00 uur een vakdebat georganiseerd over Samenwerken in DBFM-contracten bij Movares in Utrecht.

Programma 15 september 2015 over DBFM bij Movares

Ontvangst 15.30-16.00 uur
16.00 uur: Introductie door Jos Arts
16.10-16.25: Frits Verhees: ‘Naar een ander aanbestedingsmodel’; 2 stellingen
16.25-16.40: John van den Hof: ‘Een koekje van eigen deeg’; 2 stellingen

16:40: naar discussietafel: drankje /klein hapje
16.45-16.55 voorstelrondje per tafel (er zijn 4 stellingen, dus 4 tafels)
16.55-17.25 discussie aan tafels a.d.h.v. stelling
17.30-17.45 uur: samenvatten discussie en onderzoeksopdracht formuleren per tafel

17.45 uur: drankje/klein hapje: plenair verzamelen
17.50-18.10: terugkoppeling van de tafeldiscussies (4 x 5 minuten) en reacties uit de zaal
18.10-18.40: reflectie door John van Rutten (RWS) en plenaire discussie

18.40-19.00: napraten bij borrel(hapje)

Follow up:
-Verslag in Verkeerskunde o.b.v. foto’s en vier uitgewerkte beschouwingen van stelling,
reacties en opdracht.

Meer informatie: John van Langeveld (Movares)
Organisatie: Verkeerskunde, RUG en Saxion Hogeschool