Dag van de Rail

De concurrentiepositie van Nederland in het spoorgoederenvervoer is in het geding. De spoorwegveiligheid is een extra aandachtspunt voor NS en ProRail. Deze en vele andere uitdagingen blijven aandacht vragen. Een eenduidige visie is waar de sector vanuit alle hoeken om vraagt!

Testmanager Everard van Rees van Movares zal u verder meenemen in de ontwikkelingen rondom de Hanzelijn.

De Dag van de Rail vindt plaats op 25 april in het NBC Nieuwegein. De dag zal geopend worden om 09:30 door dagvoorzitter Marc Maartens (adviseur en publicist). Vervolgens zal er een uitgebreid programma volgen waarin u een volledig overzicht krijgt van de belangrijkste ontwikkelingen en alle actualiteiten in de railsector.

Hier vindt u de laatste update van het programma van de Dag van de rail.

Movares is partner van de Dag van de Rail 2013.