Er moeten snel 25.000 woningen gebouwd worden in Almere Pampus. Dit om de nijpende woningnood in de metropoolregio Amsterdam te lenigen, zo luidt het voorstel van D66 en CDA. Voorwaarde om dit plan tot een succes te maken, is dat er een nieuwe OV-verbinding tussen Almere en Amsterdam komt, zo stellen beide regeringspartijen. Daarmee is de studie van Movares naar deze IJmeerverbinding weer actueel. Beelden van onze plannen waren 18 februari weer te zien in het NOS Journaal.