De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt: er zijn steeds meer festivals en dit jaar staan grote publiekstrekkers als het vertrek van de Vuelta in Utrecht en het Songfestival in Rotterdam op de agenda. In alle gevallen betekent dit dat grote groepen voetgangers zich veilig en comfortabel moeten kunnen bewegen in een omgeving die pleinen, wegen, smalle passages of gevaarlijker gebieden bevat. Om te kunnen beoordelen of een gebied de druk van de menigte aankan, worden crowdsimulaties gebruikt.

Movares heeft in nauwe samenwerking met uCrowds, gelieerd aan de Universiteit Utrecht, diverse onderzoeken met crowdsimulatie gerealiseerd zoals La Vuelta Holanda 2020, het stationsplein Utrecht en het toekomstige strandplein van Hoek van Holland. Deze dienst heet REACH.

Een uitgebreid artikel over crowsimulatie en REACH werd gepubliceerd in het blad Stadswerk (nr. 1, 2020).